Halvårsrapport 2022, januari-juni

| 15 juli, 2022 | 0 kommentarer

Fortsatt stark utveckling

Andra kvartalet

 • Nettoomsättning 471,4 Mkr (219,2), en ökning med 115 procent (6 procent organiskt)
 • EBITA-resultatet 64,6 Mkr (33,1), en ökning med 95 procent
 • EBIT-resultatet 59,0 Mkr (32,3) en ökning med 82 procent
 • Jämförelsestörande poster – 0,7 Mkr (- 0,3)
 • Resultat före skatt 45,8 Mkr (31,3)
 • Resultat per aktie 1,05 (1,16)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,0 Mkr (41,2)
   

Första halvåret

 • Nettoomsättning 959,5 Mkr (420,7), en ökning med 128 procent (9 procent organiskt)
 • EBITA-resultatet 138,0 Mkr (61,8), en ökning med 123 procent
 • EBIT-resultatet 126,6 Mkr (57,2) en ökning med 122 procent
 • Jämförelsestörande poster – 1,3 Mkr (- 2,4)
 • Resultat före skatt 109,8 Mkr (57,0)
 • Resultat per aktie 2,54 kr (2,11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 91,7 Mkr (42,7)
   

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Stena Adactums budpliktsbud varade under perioden 4 april till 4 maj
 • Årsstämma hölls i Dalstorp den 29 april 2022
 • Samtlig bryggfinansiering har återbetalats
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Beslut taget om att investera 6 Mkr i solceller på Roper Rhodes lager i Portbury UK. Dotterbolaget blir därmed självförsörjande på energi

Information är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08.30.

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och säljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe, Roper Rhodes, Tavistock och R2. Mer information finns på: www.svedbergsgroup.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.