Halvårsrapport januari–juni 2022

| 6 juli, 2022 | 0 kommentarer

Vi förvärvade drygt 1 300 byggrätter under det andra kvartalet och vi produktionsstartade 538 bostäder. Totalt uppgår vår byggrättsportfölj nu till drygt 21 100 byggrätter. Vi har utöver detta över 10 000 bostäder i produktion. Under början av kvartalet emitterade vi ytterligare en grön obligation. Marknadsläget försämrades dock påtagligt under den senare delen av kvartalet. Som en konsekvens av detta kommer vi att behöva se över våra fasta kostnader för att göra Magnolia Bostad mer flexibelt och anpassat för att uppnå vårt verksamhetsmål.

1 januari–30 juni 2022

  Nettoomsättningen uppgick till 188 mkr (459).

  Rörelseresultatet uppgick till -85 mkr (-27), varav 32 mkr (42) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

  Periodens resultat före skatt uppgick till -161 mkr (-114) och resultat efter skatt uppgick till -148 mkr (-127).

  Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till -3,38 kr (-2,99).

1 april–30 juni 2022

  Nettoomsättningen uppgick till 97 mkr (52).

  Rörelseresultatet uppgick till -62 mkr (-2), varav 14 mkr (22) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

  Periodens resultat före skatt uppgick till -105 mkr (-46) och resultat efter skatt uppgick till -109 mkr (-55).

  Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till -2,59 kr (-1,28).
 

Viktiga händelser 1 april–30 juni 2022

  Förvärvade totalt cirka 1 100 byggrätter i Botkyrka, Stockholm och Österåker.

  Vann två markanvisningar i Väsjön, Sollentuna omfattande totalt cirka 200 bostäder, en livsmedelsbutik och en större samlingslokal.

  Produktionsstartade 538 boenden för Magnolia Bostads egen förvaltning.

  Färdigställde 149 boenden för Magnolia Bostads egen förvaltning, 58 i Eskilstuna och 91 i Örebro.

  Emitterade nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 300 mkr nominellt inom ett ramverk om 1 500 mkr och noterade dessa på Nasdaqs lista för hållbara obligationer.

  Genomförde frivillig förtida inlösen till ett belopp av 180 mkr i utestående gröna obligationer med förfall 2024.
 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  Inga viktiga händelser efter kvartalets slut.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Tengelin, VD

[email protected]

 

Fredrik Westin, vice VD och CFO

[email protected]

072 720 00 06

 

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juni 2022 kl. 07.45.

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Mer information på www.magnoliabostad.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.