Handelsbankens översikt över bostadsmarknaden: Kyligare på bostadsmarknaden

| 9 november, 2022 | 0 kommentarer

Många mätare uppvisar ett kyligare klimat på bostadsmarknaden i år. Hög inflation, stigande räntor och en klar nedgång för konsumentförtroendet bromsar upp bostadsmarknaden under slutet av detta år och också under nästa år.

•    Försäljningstiderna förlängs och antalet affärer minskar. Vi räknar med att priserna på gamla bostäder sjunker med 0,8 procent i år och med två procent år 2023.
•    Bostadspriserna sjunker betydligt mindre i Finland än i Sverige.

Aktiviteten på bostadsmarknaden har saktat in under detta år och samma dämpade trend fortsätter även nästa år.

”Vi uppskattar att priserna på gamla bostäder sjunker med två procent år 2023. Nedgången blir ändå kortvarig eftersom en hyfsad uppgång för sysselsättningen, en inflation som minskar och räntor som inte stiger så brant längre – allt stöder aktiviteten på bostadsmarknaden nästa år”, konstaterar Handelsbanken Finlands chefsekonom Timo Hirvonen.

Europeiska centralbanken (ECB) höjer inlåningsräntan till 2,25 procent före början av februari 2023.

”Den snabbaste räntestigningen för 12 månaders euribor, som är den vanligaste bolåneräntan, är redan förbi. Framledes stiger räntorna i lugnare takt”, anser Hirvonen.

Den finländska ekonomin upplever nu en recession
De färska ekonomiska indikatorerna ligger i linje med den prognos vi publicerade i september. Finland upplever en recession detta halvår.

Kraftlösheten sträcker sig ända till nästa år, då Finlands bruttonationalprodukt för hela året reduceras med 0,2 procent.

Bostadspriserna i Finland sjunker inte lika mycket som i Sverige
I Sverige har den långvariga trenden med stigande bostadspriser kommit till vägs ände. I stället har bostadspriserna börjat gå ner.

”Vi tror att bostadspriserna kommer att sjunka i Finland nästa år, men risken för en liknande prisnedgång som i Sverige är liten när vi talar om medelpriset för hela landet. Priserna på bostäder i Finland har tidigare stigit mycket mindre kraftigt än i Sverige och det finns inte något liknande hot om priskorrigering här”, bedömer seniorekonom Janne Ronkanen.

Handelsbankens översikt över bostadsmarknaden i sin helhet finns på finska som bilaga.

Tilläggsinformation:

Timo Hirvonen
chefsekonom, Handelsbanken Finland
tfn 040 549 2476

Janne Ronkanen
seniorekonom, Handelsbanken Finland
tfn 050 538 0567

Handelsbanken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finlands verksamhet ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Capital Markets Operations svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare. Handelsbanken-koncernen meddelade 19.10.2021 att den kommer att sälja verksamheten i Finland.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *