Heliospectra får order från Environmental Growth Chambers i USA

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

(Göteborg, Sverige, 5 februari 2021) – Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO och Nordamerikanska ADR OTCQB: HLSPY), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager att företaget har fått en ny order från Environmental Growth Chambers i Chagrin Falls, OH, USA. Ordern är på Heliospectras fullt justerbara ELIXIA LED-belysningslösning och värdet uppgår till 281 720 USD.

Heliospectras fullt justerbara ELIXIA LED-belysningslösning är designad för odlingsmarknaden och baserad på mer än femton års forskning och erfarenhet av att odla under LED-belysning. ELIXIA har upp till fyra justerbara våglängder som tillåter kunden att själv designa ljusstrategier baserat på deras miljö och planta. ELIXIA är ett viktigt verktyg för alla växthus- eller inomhusodlingar som genom full kontroll och automatisering vill leverera överlägsen kvalitet.

Environmental Growth Chambers har designat och tillverkat odlingskammare och kontrollerade odlingsmiljöer sedan 1953. EGC tillhandahåller ett stort urval av produkter och tjänster för kontrollerade miljöer. Beställningen kommer att levereras i Q2 2021.

För mer information:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | [email protected]

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY och Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 

[email protected], +46 (0)8 121 576 90.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.
 

Denna information är sådan som Heliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5:e februari 2021 kl.09:20 CET. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *