Hemnet utnyttjar återköpsbemyndiganden

| 13 maj, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen för Hemnet Group AB (publ) (”Hemnet”) har beslutat att utnyttja bemyndigandena från årsstämman den 29 april 2022 för återköp av Hemnets egna aktier i syfte att justera Hemnets kapitalstruktur och att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2022/2025.

Aktieåterköpsprogrammet

Förvärv av aktier inom ramen för aktieåterköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Förvärv av aktier kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av Hemnet vad avser tidpunkt för förvärven av Hemnets aktier.

För aktieåterköpsprogrammet gäller följande villkor:

  • Högst så många av bolagets egna stamaktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktierna i bolaget. Det högsta sammanlagda förvärvsbeloppet är 450 000 000 kronor.
  • Förvärv ska göras på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Nordic Main Market Rulebook, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Aktierna ska förvärvas till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid förvärvstillfället gällande kursintervall, vilket avser intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
  • Förvärv av aktier kan göras fram till dagen för årsstämman 2023.
  • Betalning av aktierna ska ske kontant.

Syftet med återköpen inom ramen för aktieåterköpsprogrammet är att justera Hemnets kapitalstruktur genom att minska aktiekapitalet. Följaktligen avser styrelsen att till årsstämman 2023 föreslå att de återköpta aktierna dras in.

Återköp av aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2022/2025

I tillägg till beslutet om att påbörja aktieåterköpsprogrammet har Hemnets styrelse beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman för styrelsen att besluta om förvärv av högst 57 200 stamaktier i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2022/2025. Förvärven kommer att göras på Nasdaq Stockholm fram till dagen för årsstämman 2023 till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid förvärvstillfället gällande kursintervall, vilket avser intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.

Hemnets nuvarande innehav av egna aktier

Hemnet har för närvarande inget innehav av egna aktier. Det totala antalet utestående aktier i bolaget är 101 131 478.

För mer information, kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

IR-förfrågningar
Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected]

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”). 

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.