Connect with us

Marknadsnyheter

Hjärt-Lungfonden och UNICEF Sverige larmar om barns utsatthet för skräpmatreklam

Published

on

Barn och unga utsätts dagligen för massiv matreklam i sin närmiljö, där fyra av fem annonser marknadsför godis, läsk och skräpmat. Bara en av fem annonser gäller hälsosam mat. Det visar en kartläggning vid Karolinska Institutet på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och UNICEF Sverige.

Tack vare forskning vet vi att ohälsosamma matvanor får konsekvenser för barns hälsa och utveckling, med risk för till exempel livshotande hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder. Allt fler undersökningar pekar ut marknadsföring som pådrivande faktor, där barn är extra mottagliga. Problemet kan illustreras som en omvänd matpyramid, som sprider budskap i rak motsats till de nationella kostråden, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.  

I undersökningen marknadsför fyra av fem annonser (78 procent) energirika och näringsfattiga livsmedel med mycket socker, salt och fett. Endast en av fem (21 procent) av annonserna handlar om frukt, grönsaker, bär, fisk eller skaldjur. Ett barn som deltog i kartläggningen, säger så här:

Drygt när det är matreklamer överallt när man är hungrig också. Då går man runt och så är det matreklam vart man än tittar. Då blir man ju ännu hungrigare och så måste man ju köpa något också.

Deltagarna uppgav att specialerbjudanden för snabbmat, godis och läsk är extra lockande för dem, vilket bidrar till obalanserade matvanor och ökar risken för övervikt. Kartläggningen visade också att 74 procent av alla specialerbjudanden gällde ultraprocessade livsmedel som energidrycker, sockersötade drycker, godis och glass.

Jag tycker att det är väldigt intressant hur dom lyckas locka liksom folk, med det här med rabatter och så vidare. Och det funkar också ganska bra för att jättemånga brukar använda sig av det.

/Barn som medverkade i undersökningen

Vår matmiljö, det vill säga den sociala och fysiska miljö vi lever i, påverkar såväl attityder och preferenser som faktiska val av mat. För barn kan effekten bli livslång, eftersom vanor som formas i barndomen ofta följer med in i vuxenlivet. Endast ett av tio barn når idag kostrådet att äta 500 gram frukt och grönt varje dag. Samtidigt som en stor andel barn har högt kaloriintag från godis, kakor, chips och läsk och alltför mycket salt från charkvaror, pizza, hamburgare, ost och bröd. Dessutom ökar övervikt och obesitas (fetma) – som är riskfaktor för ett flertal allvarliga hälsotillstånd – både bland vuxna och barn i Sverige.

– Alla barn har rätt till liv, hälsa och utveckling. Näringsrik mat och en balanserad kost är grundförutsättningar för att det ska kunna bli verklighet. Studien visar tydligt att barns bästa inte styr marknadsföringen av livsmedel i en tillräcklig utsträckning och att det inte heller regleras tillräckligt i lagen. Det är allvarligt och får konsekvenser för barn. Här måste vi se en förändring, från både regering och myndigheter samt företag, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Hjärt-Lungfonden och UNICEF Sverige uppmanar nu regeringen, myndigheter, företag och forskarsamhälle till åtgärder som stärker barnrättsperspektivet när det gäller folkhälsa och matvanor.

Om rapporten

Rapporten Ungas matmiljö är framtagen av UNICEF Sverige och Hjärt-Lungfonden. Den innehåller en genomgång av forskningsläget på området, av barns rättigheter kopplat till hälsa och mat och av folkhälsoarbetet i Sverige.

Rapporten innehåller även en kartläggning genomförd av Karolinska Institutet, där elever i fyra skolor i Stockholm och Gävle fick dokumentera sin omgivning för att kartlägga vilka budskap kopplat till mat de möts av i sin vardag. Syftet med projektet var att bättre förstå hur barns matmiljö ser ut, och särskilt hur barn exponeras för utomhusreklam i Sverige. Man undersökte också vad barnen själva tyckte om sin matmiljö och vad som kan göras för att främja mer hälsosamma matvanor.

Bilder:
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige

Omvänd illustration av matpyramiden

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 39,
[email protected]

Daniela Holm Verzola, presskontakt UNICEF Sverige, telefon
076-128 20 98, [email protected]

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.
 

Om UNICEF   www.unicef.se

UNICEF, FN:s barnfond, är världens ledande barnrättsorganisation. UNICEF finns på plats i 190 länder och arbetar för alla barns rättigheter såsom rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både i katastrofer och långsiktigt. UNICEFs uppdrag är att skapa varaktiga förändringar för alla barn i hela världen. Med barnkonventionen som grund arbetar UNICEF för att alla barn ska få tillgång till rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras av frivilliga bidrag.

Anna AderlundPress- och [email protected]

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Sveriges a-kassor utreder misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer

Published

on

By

Sveriges a-kassor utreder en misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer. Arbete med att analysera hot och effekter av detta pågår. Särskilda skyddsåtgärder har också genomförts.

Den incident som är föremål för utredning är koncentrerad till en a-kassa.

– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter analyserar vi vad som har hänt och arbetar med att minimera risken för eventuella konsekvenser. För stunden kan vi inte se att incidenten har någon påverkan på verksamheten, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Vi har också aktiverat krisledningen enligt den krisplan som gäller för situationer som denna.

Sveriges a-kassor har lämnat en redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och gjort en allmän anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bäst i test av blodbiomarkörer för alzheimer

Published

on

By

Nu har de bästa blodbiomarkörerna för upptäckt av tidig alzheimer identifierats. I samma studie identifieras också en optimal markör för behandlingseffekter. De aktuella fynden väntas driva på utvecklingen av behandlingar som kan bromsa sjukdomen.

Studien som letts av Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet, och Kaj Blennow, professor i neurokemi på Göteborgs universitet, har tittat på flera nyutvecklade blodtester för sjukdomsutvecklingen vid alzheimer hos 575 individer från studien Biofinder. Hos 242 deltagare gjordes upprepade blodtester i upp till sex år, ihop med kognitiva tester och magnetkameraundersökningar.

Studien som publicerats i tidskriften Nature Medicine visar att två blodbiomarkörer, med benämningarna p-tau231 och Aβ42/40, var för sig var tillräckliga för att identifiera alzheimer, även hos deltagare utan symtom. Markörerna kunde därför användas för att välja rätt individer för nya försök att modifiera sjukdomen, en uppgift som i dag kräver dyr molekylär avbildningsteknik eller ryggvätskeprov.

I testerna över sex års tid visade det sig att det bara var blodbiomarkören p-tau217 som kunde kopplas till sjukdomsutvecklingen vid alzheimer; nedgången i kognitiv prestation och den ökade hjärnatrofin, den förlust av hjärnvävnad som är typisk för begynnande Alzheimers. P-tau217 kommer därför att vara en idealisk markör för upptäckt av relevanta behandlingseffekter av nya ingrepp.

– Ett visst blodtest kan vara optimalt för att identifiera alzheimer, eller för att övervaka sjukdomsutvecklingen, och de har därför olika roller i kliniska prövningar, säger studiens förstaförfattare Nicholas Ashton, forskare vid Göteborgs universitet, och fortsätter:

– Denna studie har visat att p-tau217 intar en unik position som test för att övervaka patienter i både klinisk miljö och prövningsmiljö, på grund av testets täta koppling till utvecklingen av alzheimer över längre tid.

En viktig aspekt i studien var att p-tau217 kunde övervaka förändringar i sjukdom och kognition i mycket tidiga skeden av sjukdomsprocessen. Detta fynd bekräftades i en oberoende grupp studerade individer från USA, Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention (WRAP).

– Förutom att förbättra utformningen av kliniska prövningar kommer de nya blodproverna att revolutionera diagnoserna av tidiga stadier av Alzheimers sjukdom, säger Oskar Hansson. P-tau217 kommer också att kunna användas i framtiden för att övervaka hur enskilda patienter svarar på kliniska behandlingar som syftar till att dämpa sjukdomen.

Titel: Differential roles of plasma p-tau217, p-tau231 and Aβ42/40 for trial selection and 2 longitudinal disease monitoring in early Alzheimer’s disease, https://www.nature.com/articles/s41591-022-02074-w

Mer om studien Biofinder, www.biofinder.se

Kontakt:

Nicholas Ashton, forskare, Göteborgs universitet, tel. +44 748 026 87 66, e-post [email protected]

Kaj Blennow, professor, Göteborgs universitet, tel. 0761 07 38 35, e-post [email protected]

Oskar Hansson, professor, Lunds universitet, tel. 0722 26 77 45, e-post [email protected]

Porträtt: Nicholas Ashton, Kaj Blennow och Oskar Hansson (foto: Göteborgs universitet och Lunds universitet)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Tel. 0705 30 19 80

E-post [email protected]

 

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, www.gu.se/sahlgrenska-akademin

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Leverans av sålt fartyg och fortsatt översyn av flottan

Published

on

By

Igår levererades det sålda produkttankfartyget Stena Primorsk till sin nya ägare. De andra två nyligen sålda fartygen väntas levereras i slutet av 2022, respektive början av 2023. Efter försäljningen av de tre fartygen, Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence, fortsätter översynen avseende återstående fartyg i flottan.

Marknaden för transporter av raffinerade produkter, vegetabiliska oljor och lättare kemikalier har haft en stark utveckling sedan mars i år. Såväl fraktrater som fartygens tillgångsvärden har stigit. Concordia Maritime har därför som tidigare kommunicerats avtalat om försäljning av de tre äldre fartygen Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence byggda 2006. Tidigare i veckan levererades Stena Primorsk. Leveransen skedde i Montevideo, Uruguay.

I enlighet med ingånget bankavtal har överskottet från försäljningen av Stena Primorsk använts till accelererad amortering på lån. Sammantaget efter avdragna kostnader relaterade till försäljningen, har ca 19 MUSD kunna användas till accelererad avbetalning på lån. Efter att försäljningarna av de andra två produkttankfartygen slutförts väntas de totala räntebärande skulderna kunna minskat med ytterligare cirka 36 MUSD.

”Vi kommer under 2022 ha sålt och levererat sammantaget sju fartyg. De första såldes för att undvika dockningskostnader och stärka bolagets finansiella ställning, de senare primärt för att ta vara på den starka fartygsmarknaden.” säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

Höga tillgångsvärden och fortsatt översyn av flottan
Sedan starten av året fartygens tillgångsvärden stigit, i vissa fall över 50 procent. För äldre fartyg har ökningen varit ännu större procentuellt sett. Efter försäljningen av de tre fartygen kommer nu en utvärdering och översyn göras även avseende återstående fyra fartyg i flottan. Allt i syfte att maximera värdet på bolagets tillgångar.

”Våra kvarvarande fartyg är utkontrakterade på långa kontrakt, vilka ingicks i ett annat marknadsläge. De ger en stabil men i dagsläget begränsad avkastning. Vi har därför kapitaliserat på de höga tillgångsvärdena och håller ett öppet sinne till möjligheter för vårt resterande tonnage. Vi kan komma att sälja ett eller flera fartyg om vi finner attraktiva möjligheter. Timing är viktigt i vår bransch både vad gäller köp och försäljningar – och det gäller att kunna agera på svängningar i marknaden. Parallellt pågår arbetet för att vidareutveckla bolaget”, säger Erik Lewenhaupt.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 17:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt
VD, Concordia Maritime AB
0704-855 188
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.