Hoist Finance och Magnetar undertecknar partneravtal för värdepapperisering av nya portföljinvesteringar

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

Hoist Finance har genomfört nästa fas i bolagets värdepapperiseringsprogram (”Programmet”) genom att underteckna ett samarbetsavtal med Magnetar Capital. Avtalet omfattar nya portföljförvärv inom Europa och kommer att utgöra ett ramverk för framtida förvärv inom det nuvarande regulatoriska landskapet.

”Vi är mycket stolta över att genomföra detta transformerande projekt för Hoist Finance och göra värdepapperisering till en integrerad del av vår hållbara affärsmodell. Partnerskapet med Magnetar kommer stärka vår förvärvskapacitet, vilket ligger rätt i tiden och är viktigt för oss givet de goda markadsutsikterna,” säger Klaus-Anders Nysteen, VD Hoist Finance.

Programmet, strukturerat i syfte att uppnå s.k. signifikant risköverföring i enlighet med artikel 244 i EU-förordning nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, kommer ta sikte på icke-säkerställda förfallna fordringsportföljer med en total investeringsvolym på cirka 1 miljard euro. Magnetar har som medinvesterare åtagit sig att investera 150 miljoner euro i juniora skuldobligationer i framtida värdepapperiseringar till en total IRR om 15 procent över en 24 månaders investeringsperiod. Hoist Finance kommer att teckna de seniora obligationerna. Överskottsinkassering från de värdepapperiserade tillgångarna kommer stödja de utestående obligationerna och, efter full återbetalning, betalas ut till Hoist Finance under tillämpliga servicingavtal. Partnerskapet kommer sträcka sig över samtliga Hoist Finance jurisdiktioner.

Med genomförandet av Programmet blir värdepapperisering en integrerad del av Hoist Finance finansieringsmodell och kommer på ett effektivt sätt mitigera följderna av de regulatoriska förändringarna som introducerades i december 2018 (höjda riskvikter) och april 2019 (den s.k. ”NPL prudential backstop regulation”).

Magnetar grundades 2005 och har med cirka 12,3 miljoner USD i tillgångar under förvaltning per 1 oktober 2020 en etablerad historia av att arbeta inom ett brett spektrum av investeringstyper och jurisdiktioner. Deras team för Alternative Credit och Fixed Income har investerat mer än kapital motsvarande 4 miljarder USD i mer än 50 risköverföringstransaktioner.

”Genom detta partnerskap kommer Magnetar att utöka vår investeringsprofil på de europeiska marknaderna för förfallna fordringar i ett värdepapperiseringsformat som överensstämmer med vår omfattande historia inom bankrisköverföringslösningar. Hoist Finance är en perfekt partner med tanke på deras långvariga erfarenhet av att köpa och inkassera skulder på de stora europeiska marknaderna för förfallna fordringar samt deras rigorösa operativa och compliance-inriktade verksamhet som deras bankmodell kräver och vilket även framgår av deras historiska meriter,” säger Alan Shaffran, Senior Portfolio Manager and European Head, Magnetar.

Hoist Finance (Londonavdelningen) and Deutsche Bank AG agerade Arrangers för Transaktionen, White & Case agerade legala rådgivare till Hoist Finance och Clifford Chance agerade legala rådgivare till Magnetar.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 20:00 CET.

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i elva europeiska länder. Med över 1600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *