Holmström Fastigheter undersöker möjligheten att emittera ytterligare obligationer

| 25 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har givit i uppdrag åt Nordea och Pareto att i egenskap av ’joint bookrunners’ undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer (de ”Nya Obligationerna”), under sitt befintliga ramverk om 750 000 000 kronor med ISIN: SE0015797667. Holmström Fastigheter har, som tidigare offentliggjorts, den 14 april 2021, emitterat 300 000 000 kronor under ramverket. En marknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden. Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för allmänna bolagsändamål inklusive förvärv av fastigheter.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rune, VD

073 399 40 30, [email protected]

www.holmstromfastigheterholding.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *