Husqvarna Group meddelar försäljningsuppdatering – ogynnsam produktmix under andra kvartalet

| 20 juni, 2022 | 0 kommentarer

Efterfrågan på Husqvarna Groups produkter är stark men produktionen har varit begränsad på grund av bristande leverans av komponenter. Som tidigare kommunicerats har detta främst påverkat robot- och åkgräsklippare. Under andra kvartalet har vi kommit ikapp med produktionen av åkgräsklippare, men den förväntade förbättringen av tillgång på komponenter för robotgräsklippare har inte förverkligats, främst på grund av den oväntade nedstängningen i Kina på grund av Covid-19.

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2022 beräknas uppgå till cirka 15,5 miljarder SEK (14,6 i Q2 2021), inklusive förvärvet av Orbit Irrigation. Rörelsemarginalen under andra kvartalet kommer att påverkas av den ogynnsamma produktmixen med låg försäljning av robotgräsklippare och hög försäljning av åkgräsklippare.

Henric Andersson, VD, kommenterar:

”Den starka efterfrågan på våra robotgräsklippare fortsätter men låg produktion under andra kvartalet har resulterat i en fortsatt rekordhög orderstock. Vi gör vårt yttersta för att öka vår produktion för att ta hand om våra kunder och återförsäljare i denna utmanande situation. Vi har prioriterat vår produktion för det professionella segmentet, inklusive vår nyligen lanserade CEORA som har genererat en stark kundefterfrågan.”

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Den fullständiga delårsrapporten för andra kvartalet kommer att släppas den 15 juli 2022, som tidigare meddelats.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investerare

Terry Burke, CFO
+46 8 738 90 00 

Johan Andersson, Vice President Investor Relations
+46 702 100 451
[email protected]

Media
Fredrik Henriksson, Vice President Corporate Communications
+46 76 719 59 25
[email protected]

Husqvarna Group
Husqvarna Group grundades 1689 och är idag en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och
trädgårdsskötsel. 
Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernen är uppdelad i tre divisioner: Husqvarna Forest & Garden, Husqvarna Construction and Gardena. Försäljningen under 2021 uppgick till 47 miljarder SEK och koncernen har cirka 13900 medarbetare i 40 länder.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.