Idogen publicerar kvartalsrapport för 1 Januari – 30 Juni 2021

| 24 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Idogen AB:s kvartalsrapport för Januari till Juni 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://idogen.com/investerare/finansiella-rapporter/

 

Andra kvartalet (April-Juni 2021)
•    Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 731 (2 782) TSEK
•    Rörelseresultatet uppgick till -9 514 (-7 292) TSEK

•    Kvartalets resultat uppgick till -9 604 (-7 976) TSEK
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 135 (-9 003) TSEK
•    Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,53 (-0,87) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,53 SEK (-0,87)

Perioden (Januari-Juni 2021)
•    Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 409 (4 195) TSEK
•    Rörelseresultatet uppgick till -20 164 (-13 925) TSEK
•    Periodens resultat uppgick till -20 135 (-14 197) TSEK
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 087 (-10 788) TSEK
•    Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,10 (-2,03) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,10 SEK (-2,03)

Väsentliga händelser under andra kvartalet
•    Förberedelserna för ansökan om start av kliniska studier framskrider väl.
•    Dokumentation och kvalificering av produktionsprocessen fortsätter hos partnern Radboud University Medical Center.
•    Covid-19 pandemin påverkar arbetet hos Radboud University Medical Center.

Väsentliga händelser under perioden
•    Idogen knyter till sig välrenommerade vetenskapliga rådgivare inom transplantation.
•    Årsredovisningen utökas med Bolagsstyrning och därmed följer Idogen Börskoden.
•    Ytterligare utbetalning sker för EU projektet Horizon 2020 om 3 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•    Europeiska patentverket (”EPO”) kommer att bevilja ett europeiskt patent som skyddar företagets tolerogena cellterapi
•    Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: [email protected]

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti maj 2021.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *