Idogens cellterapi för blödarsjuka beskrivs i framstående vetenskapliga tidskriften Heamophilia

| 20 september, 2022 | 0 kommentarer

 

Idogen AB (publ) meddelar idag att den högt rankade vetenskapliga tidskriften Haemophilia har publicerat bolagets ”Letter to the Editor” som beskriver IDO 8 programmets autologa cellterapi, ItolDC-028, och dess potential att revolutionera behandlingen av blödarsjuka patienter.

 

Tidskriften Haemophilia är en av de högsta rankade globala vetenskapliga tidskrifterna inom hemofili vilken har accepterat underlaget insänt av Idogens medicinska chef samt bolagets medicinska och vetenskapliga rådgivare för publicering. Detta är en viktig milstolpe och något som bolaget arbetat för länge.

 

”Vi är mycket stolta över det här erkännandet av vår unika cellterapiplattform. Publiceringen av vårt ”Letter to the Editor” är viktig för att uppmärksamma forskare och kliniker globalt på framstegen inom vårt utvecklingsprogram IDO 8. Vi ser en stor potential i att kunna hjälpa svårt blödarsjuka patienter som utvecklat antikroppar mot sin terapi tillbaka till en livsviktig behandling med FVIII utan att behöva den krävande och kostsamma förbehandlingen som kallas ITI.  På sikt hoppas bolaget även utveckla en terapi som kan förebygga utvecklingen av neutraliserande antikroppar redan innan första behandlingen med FVIII”, säger Hanjing Xie, medicinsk chef på Idogen.

 

Artikeln ger en översiktlig beskrivning av dagens utmaningar vid behandling av patienter som lider av blödarsjuka och som har utvecklat antikroppar mot sin livsnödvändiga faktor VIII-behandling (FVIII). Vidare förklarar författarna hur Idogens cellterapi ItolDC-028 verkar på ett cellulärt plan för att återställa kroppens tolerans mot FVIII. Publikationen visar också på den långsiktiga potentialen hos autologa terapier, det vill säga medicinska behandlingar där man använder patientens egna celler i syfte att behandla oönskade immunreaktioner. Avslutningsvis presenterar bolaget designen för den kliniska studien (fas I/IIa) inom IDO 8-programmet.

 

Idogens nya tillförordnade VD, Christina Herder, kommenterar:

”Jag är mycket stolt över att vårt teams hårda arbete har fått ett så fint erkännande genom publiceringen i den högt ansedda vetenskapliga tidskrift Haemophilia. Publiceringen visar på den vetenskapliga och medicinska höjden i programmet och kommer att bidra till att ytterligare skapa intresse för Idogen och vår tekniska plattform. Något som blir än mer betydelsefullt när vi nu intensifierar vårt arbete med affärsutvecklingen.”

 

”Letter to the Editor” är författat av Hanjing Xie, Chief Medical Officer på Idogen, Rolf Ljung, senior professor i pediatrik och världsledande hemofiliexpert vid Lunds universitet samt medlem i Idogens vetenskapliga råd, Jan Astermark, professor och överläkare vid klinisk koagulationsmedicin vid Lunds Universitet och huvudprövare i Idogens europeiska kliniska fas I/IIa-studie samt Therese Hylander, PhD och tidigare forskare inom IDO 8 programmet hos Idogen.

 

 

Läs texten i sin helhet Haemophilia 

http://doi.org/10.1111/hae.14663

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hae.14663

Autologous cell therapy – A new concept to eradicate inhibitors in haemophilia – Xie – Haemophilia – Wiley Online Library

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: [email protected]

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2022 kl. 08.49 CEST.

 

Certified Advisor:

Vator Securities AB

 

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.