Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller avropsbeställningar på drygt 11 MSEK från Moelven Timber

| 14 september, 2022 | 0 kommentarer

De tre beställningarna är kopplade till det befintliga ramavtal som tecknades mellan RemaSawco och Moelven Timber i juni i år. Detta ramavtal, som har löptid fram till och med september 2022, kan ge en affärsvolym om maximalt 27,4 MSEK. Ramavtalet täcker uppgradering av mätstationer, såglinjer, råsorteringar, och justerverk på sju sågverk med RemaSawcos system RS-715, RS-LogScanner3D, RS-FlexCon, RS-Opt optimeringssystem, RS-ProSort, TopRot-mätsystem och RS-Con mätsystem.

De tre nya beställningarna avropas av sågverken Ransby, Årjäng och Notnäs och innefattar uppgradering av ett stort antal befintliga system.

Totalt har Moelven Timber nu avropat projekt för totalt ca 15,6 MSEK inom nämnda ramavtal.

”Med dessa avrop ser vi nu till att modernisera våra sågverk till en högre enhetlig standard, som säkerställer förbättrad produktion och underhåll på våra befintliga system”, säger Peter Rockedahl Teknisk direktör i Timberdivisionen inom Moelven koncernen.

”Vi har tillsammans med Moelven lagt ner mycket arbete på att få till detta avtal på ett bra sätt. Det är därför oerhört tillfredställande att vi nu kan se effekten av detta” säger VD för RemaSawco Emilien Saindon.

Leveranserna och driftsättningarna genomförs under första halvan av 2023. 

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post [email protected] 

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 80 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2021 omsatte koncernen 159 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.