Connect with us

Marknadsnyheter

Implanticas innovativa Behandlingslösning, RefluxStop[TM], presenterades vid det årliga mötet med European Foregut Society (EFS)

Published

on

Implantica AG (publ.), ett medicintekniskt företag som ligger i framkant när det gäller att föra in avancerad teknik i människokroppen, deltog i EFS-konferensen som hölls i Belgrad, Serbien förra veckan. EFS är ett forum där kända föreläsare, läkare och industripartners från hela Europa samlas för att utbyta idéer, forskning, resultat och utvecklingen av behandlingen av refluxsjukdomar för att förbättra resultaten.

Över 250 deltagare deltog i mötet med talare som professor Luigi Bonavina, ordförande för EFS, professor Sebastian Shoppmann, styrelseordförande och professor Aleksandar P. Simić, ordförande för EFS årliga möte i Belgrad 2022. ”Jag är övertygad om att EFS Belgrad 2022 kommer väsentligt att bidra till en platform för European Foregut Society av adekvat förebyggande, identifiering, förståelse och behandling av sjukdomar övre tarmkanalen i hela Europa”, säger professor Bonavina i EFS-programmet.

 

Bland talarna fanns Dr. med. Yves Borbély, specialist i visceral kirurgi vid Inselspital, universitetssjukhuset i Bern, Schweiz. Dr Borbély höll en presentation om Implanticas produkt RefluxStop™, en CE-märkt anordning som är utformad för att behandla orsaken till sura uppstötningar med över 1 miljard drabbade. Dr Borbély presenterade RefluxStop, dess unika verkningsmekanism, den kirurgiska tekniken och presenterade kliniska data från både de treåriga CE-studieresultaten och Inselspitals patientresultat. Den viktigaste slutsatsen var mycket positiv och att RefluxStop visar lovande resultat över 3 år. Presentationen i sin helhet är en god indikator att de goda resultaten som uppnåddes under CE-studien kan upprepas i en ”verklig sjukhusmiljö”.

 

”Implantica är hedrad över att ha fått så positiv feedback på RefluxStop från de bästa och mest framträdande anti-reflux specialistkirurgerna och gastroenterologerna. Vi tror att RefluxStop framöver kommer att förändra patientresultaten och vårdhanteringen för patienter med sura uppstötningar över hela världen, med potential att bli vårdstandard för behandling av sura uppstötningar”, säger Peter Forsell, VD för Implantica. ”Som kirurg uppskattar jag de ansträngningar som EFS-kommittén har gjort för att organisera ett sådant inkluderande evenemang som för samman kirurger och gastroenterologer med målet att förbättra patienternas behandling och resultat. Vi är stolta över att ha deltagit för andra året i rad och ser fram emot EFS 2023.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
[email protected]

 

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

 

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, [email protected]

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 kl. 8.30 CEST.

 

Om Implantica

Implantica är ett företag som tillverkar medicintekniska produkter med syfte att föra in avancerad teknik i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com               för mer information.

 

Nyhetsrum

https://www.implantica.com/media/media-kit

 

Dr. med. Borbély

https://www.bauchzentrum-bern.ch/de/unser-team/details/person/detail/yves-borbely

 

RefluxStop™

https://www.implantica.com/im-refluxstop/

 

EFS

https://efs-belgrade2022.org/

 

Mediakontakt:

Implantica AG

Juanita Eberhart

Senior Director of Marketing

M: +1 925-381-4581

[email protected]

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.