Connect with us

Marknadsnyheter

Inbjudan till Immunovias presentation av Q3

Published

on

LUND (SVERIGE) – Immunovia publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 10 november 2022, klockan 8:30 CET. Analytiker, investerare och media inbjuds till en webbsänd telefonkonferens samma dag klockan 14:00 CET. Rapporten tillsammans med presentationsbilder kommer att finns tillgängliga på www.immunovia.com.

 

Philipp Mathieu, vd och koncernchef, Jeff Borcherding vd Immunovia, Inc. och Karin Almqvist Liwendahl, CFO kommer att presentera bolagets utveckling. Presentationen som hålls på engelska följs av en frågestund. Välkommen att delta via webbsändning eller telefon, se detaljer nedan.

 

Telefonnummer och webbsändning

Ring något av nedan nummer för att deltaga via telefon. Vänligen ring in ett par minuter innan presentationen startar.

 

Sverige: +46 8 5051 0031

Storbritannien: +44 207 107 06 13

USA: +1 631 570 56 13

 

Länk till webbsändningen: https://link.edgepilot.com/s/5c6b60a2/OaUB5Q9ASkeASYHQ8QIopQ?u=http://creo-live.creomediamanager.com/8c2be08d-5469-401d-bc5f-cb5024ef45d0

 

För att ställa frågor är det nödvändigt att ringa in. En inspelning av presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Immunovias webbplats.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Almqvist Liwendahl
CFO
[email protected]
+46 70 911 56 08

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2022 klockan 13:50 CET.

 

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

                                                                          ###

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid Catenas riktade nyemission om cirka 1,6 miljarder SEK

Published

on

By

Catena AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1,6 miljarder miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Van Lanschot Kempen agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett internationell kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner och Johanna Flink i Stockholm samt Adam Farlow i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
[email protected]

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)www.bakermckenzie.com 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lättare för läkemedelsskadade att erhålla ersättning genom läkemedelsförsäkringen efter yttrande av Läkemedelsskadenämnden

Published

on

By

LO-TCO Rättsskydd AB företräder en medlem i Svenska Elektrikerförbundet om rätt till ersättning för en läkemedelsskada. Medlemmen har ådragit sig en allvarlig hjärnskada vid användande av läkemedel i form av opiater och bensodiazepiner.

I USA förekommer det sedan många år en stor överdödlighet vid användande av läkemedel innehållande opioider. Detta har utöver det personliga lidandet även inneburit ett stort antal rättsprocesser.

Alla som fått läkemedel av en aktör som är ansluten till läkemedelsförsäkringen och som anser sig ha ådragit sig en skada av läkemedlet, har rätt att göra en anmälan till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Om man är missnöjd med deras bedömning kan man begära prövning i Läkemedelsskadenämnden.

Läkemedelsskadenämnden behandlar ärenden som överklagas. Såväl den skadelidande som försäkringsgivaren kan lämna ärenden vidare till nämnden. Nämnden är rådgivande. Om försäkringsgivaren och den skadelidande inte blir överens kan talan väckas vid allmän domstol.

Läkemedelsförsäkringen har vid sin prövning av medlemmens rätt till ersättning funnit att det var användandet av läkemedel som orsakat medlemmens personskada, men att personskadan ändå inte utgör en läkemedelsskada. Anledningen till det är att Läkemedelsförsäkringen anser att medlemmen använt läkemedel på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt. Läkemedelsförsäkringen ansåg också att det var medlemmen som har bevisbördan för att han omfattas av försäkringen. Någon rätt till ersättning bedömdes därför inte föreligga.

LO-TCO Rättsskydds uppfattning är att Läkemedelsförsäkringen åberopat ett undantagsvillkor från rätten till ersättning som Läkemedelsförsäkringen har bevisbördan för och detta utan någon bevislättnad. Läkemedelsförsäkringen har inte kunnat styrka att undantagsvillkoret är tillämpligt och därför har medlemmen rätt till försäkringsersättning för den mycket allvarliga personskada han drabbats av.

På förbundets uppdrag överklagade LO-TCO Rättsskydd AB Läkemedelsförsäkringens beslut till Läkemedelsskadenämnden, som nu i ett rådgivande yttrande bedömt hur det aktuella försäkringsvillkoret ska förstås. 

Det aktuella försäkringsvillkoret är enligt Läkemedelsskadenämnden ett undantagsvillkor och Läkemedelsförsäkringen har enligt nämndens bedömning bevisbördan för att undantaget är tillämpligt och detta utan någon bevislättnad.

Svenska läkemedelsförsäkringen har efter nämndens yttrande meddelat att de accepterar att skadan är en läkemedelsskada. Ersättning regleras enligt 5 kapitlet skadeståndslagen. Detta innebär att medlemmen ska erhålla full ersättning för sin personskada beräknad på skadeståndsrättslig grund.

I och med att Läkemedelsförsäkringen har accepterat Läkemedelsskadenämndens bedömning, blir yttrandet vägledande. Det betyder att det bör bli väsentligt mycket lättare för personer som drabbats av läkemedelsskada att erhålla ersättning.

Ombud i målet har varit förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nyheter från tidningen Tillväxt, nr 4 2022.

Published

on

By

Populäre kocken om kärleken till potatis

DET VAR I SKOLAN som Stefan Ekengrens matintresse föddes. Han beskriver skollunchen som en högtidsstund för den som kom från ett knapert hem. Nu driver han restaurangen Hantverket i Stockholm. Där står husmanskosten högt i kurs och allra mest älskar han råvaran potatis.
Läs mer på sid 16»

Marknaden påverkad av hettan i Europa

SKOGSINDUSTRINS MARKNADER HAR under året påverkats av kriget i Ukraina och skogsbränderna i Spanien, Portugal och Frankrike. Även i flera andra länder har det varit svår torka och många bränder. Oron kring energiförsörjningen har drivit fram ökad efterfrågan på bränsleved.
Läs mer på sid 6»

Bra förtjänst att sälja granar på torget

FÖR LUPINERS GÅRD är granförsäljningen på torget i Huskvarna en tradition som pågått i många år. Enligt Hanna Lupiner, som driver gården, är det god ekonomi att odla och sälja julgranar. Julgransförsäljningen står för en tredjedel av gårdens intäkter. 
Läs mer på sid 22»

Gården som har över 30 ben att stå på

PÅ MYGGENÄS GÅRD på Tjörn har det skett en enorm utveckling. Gården har över 30 verksamhetsgrenar och en omsättning runt 40 miljoner kronor. Man är beredd att prova allt som lönar sig samt bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och traktens kulturvärden. 
Läs mer på sid 28»

 

Rolf Åttingsberg, ansvarig utgivare av tidningen Tillväxt, 08-701 00 63
e-post: [email protected]ken.se

_______________________________________

Till tidningen Tillväxts pressrum»

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.