Informationsbrister i tandvården

| 17 februari, 2021 | 0 kommentarer

Patienter i tandvården får sällan den information som behövs för att göra ett informerat val av dentala material eller behandling. Bristerna är så stora att lagändringar behövs, skriver här Tandhälsoförbundet.

Tandhälsoförbundets  medlemmar vittnar om informationsbrister och oftast om total avsaknad av information om dentala material eller behandlingar. 
– Inte ens när patienten  själv frågar efter vad ett dentalt material innehåller får de sådan information och så gott som aldrig får de frågan om de vill rotfylla en tand eller extrahera den eller om de vill ha implantat av zirkonia eller titan, säger Ann-Marie Lidmark ordförande i förbundet.

Bristerna är så allvarliga att Tandhälsoförbundet beställt en konsultrapport för att se över lagstiftningen. Då Patientlagen inte gäller tandvården finns redan där stora brister jämfört med den information exempelvis vårdcentralen är skyldig att ge patienten. 

Tandläkare har inte ens kvar datasäkerhetsbladen
– Våra medlemmar får ofta till svar att tandvårdskliniken inte har kvar de säkerhetsdatablad som redovisar vad ett tandfyllningsmaterial innehåller. Vid en folktandvårdsklinik svarade tandläkaren att sådan information lagrades centralt och alla säkerhetsdatablad fanns i en pärm på huvudkontoret, men tyvärr hade de inte dessa på kliniken. 

Majoriteten tandläkare upplyser inte heller om riskerna vid borrning i amalgam och att särskild skyddsutrustning behövs vid amalgamsanering, trots att stora mängder kvicksilverånga frigörs vid all bearbetning av amalgam. 

Lagstiftningen behöver ändras för att förtydliga informationsansvaret
Känsliga medlemmar vill veta om materialet innehåller bisfenol A, om det innehåller metaller och vilken plastbas som används. Åtminstone sådana allmänna frågor borde en påläst tandläkare kunna besvara.  De vill också veta vilka skydd tandläkaren ger dem vid amalgamsanering. 

Informationsansvaret måste alltså bli tydligare, enligt Tandhälsoförbundet, som nu hoppas på lagändringar. efter behandling av en KD-motion i riksdagens socialutskott.  

Ann-Marie Lidmark
ordförande
[email protected]

Tel 070 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *