Infranord vinner uppdrag för Södra Malmbanan och Västra Götaland Öst

| 4 maj, 2021 | 0 kommentarer

Infranord har tilldelats uppdragen för basunderhåll Södra Malmbanan och basunderhåll Västra Götaland Öst. 

Båda entreprenaderna utförs i Samverkan enligt Trafikverkets modell för Samverkan Hög som bygger på ett nära samarbete och där parterna tillsammans definierar vad som ska göras inom ramen för kontraktet och på vilket sätt. Kontraktsvärdet för Södra Malmbanan är 700 MSEK och kontraktet löper på sex år med ytterligare ett optionsår. Kontraktsvärdet för Västra Götaland Öst är 790 MSEK och kontraktet löper på fem år med ytterligare två optionsår. Uppdragsgivare är Trafikverket. 
 
–    Jag är stolt över att Infranord som marknadsledande järnvägsentreprenör i Sverige stärker vår position i och med dessa samverkanskontrakt. Det är en mycket spännande kontraktsmodell som ger oss ytterligare möjlighet att tillsammans med Trafikverket optimera vårt utförande och bidra till ännu högre punktlighet. Denna entreprenadform passar Infranord särskilt väl då vi är marknadsledande inom säkerhet, har hög tekniskt kompetens och lång erfarenhet av samverkan inom järnväg, säger Henrik Löfgren, VD Infranord. 

–    Med tilldelningen av basunderhållet för Södra Malmbanan så behåller vi vår starka etablering i Norrbotten, vilket är mycket glädjande. Vi har många medarbetare som arbetat på bansträckan tidigare och som kommer att bidra med värdefull kunskap. Infranords maskin- och fordonsflotta kommer också att vara viktig för vårt arbete, säger Eva Axelsson, Regionchef Nord, Infranord.

–    Det är glädjande att vi kan behålla vår starka position i berörd geografi. Detta skapar en god bas även för anläggningsverksamheten i vår region. Det ger oss också goda möjligheter att utveckla verksamhet och medarbetare inom ramen för den nya samverkansformen, säger Jörgen Jumark, Regionchef Syd, Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

Henrik Löfgren, VD Infranord, telefon 010 121 70 00

Eva Axelsson, Regionchef Nord Infranord, telefon 010 121 43 40

Jörgen Jumark, Regionchef Syd Infranord, telefon 010 121 69 10

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Infranord är marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge med en omsättning om cirka 4 miljarder och 1 800 medarbetare. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *