Innovationssatsning för att leda den digitala strukturomvandlingen

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

Inom ramen för regeringens forsknings- och innovationsproposition uppdras Vinnova genomföra insatser för forskning, innovation, kompetensförsörjning och testbäddar inom avancerade digitala teknologier, kompetensområden och affärsmodeller. Åren 2021-2024 uppgår satsningen totalt till 276 miljoner kronor. Genom satsningen stärks Vinnovas möjligheter att genomföra insatser i ett strategiskt digitaliseringsprogram ihop med andra myndigheter och aktörer. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I forsknings- och innovationspolitiska propositionen tilldelas medel till Vinnova för insatser som ska främja svenskt ledarskap inom den digitala strukturomvandlingen. Regeringen gav den 13 januari ett uppdrag till Vinnova, Vetenskapsrådet, PTS och Myndigheten för digital förvaltning att senast den 15 maj gemensamt föreslå ett strategiskt digitaliseringsprogram som med helhetssyn kan bidra till att realisera mål kring konkurrenskraft, högkvalitativ forskning och en effektiv och tillgänglig förvaltning. Programmet ska kunna byggas upp i programdelar och steg. Genom satsningen i propositionen kommer Vinnovas möjligheter att genomföra sådana insatser inom ett nytt program att förstärkas.

Satsningen är ett resultat från regeringens samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling som arbetar för att höja Sveriges förmåga att utveckla avancerad och säker digital teknik och hitta smarta lösningar på samhällsutmaningar. Satsningen skapar bättre förutsättningar för svenskt ledarskap inom informations- och kommunikationsteknologi och datadriven innovation.

Kontakt:
Simon Sätherberg
T.f. pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel
073 086 23 07
[email protected]

Läs mer om regeringens forsknings- och innovationsproposition samt om regeringens strategiska samverkansprogram på regeringen.se.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *