Interchina Water Treatment Hong Kong Co. Ltd, har avyttrat sitt innehav i Josab

| 19 december, 2019 | 0 kommentarer

Interchina Water Treatment Hong Kong Co. Ltd, har informerat Josabs styrelse om att bolaget, som ett steg i deras förändring av affärsinriktning, avyttrat 6,477,255 aktier i Josab Water Solutions AB och att ICW efter transaktionen inte äger några aktier i bolaget. Avyttringen har skett till ett antal svenska investerare och utanför den ordinarie aktiemarknad.

Johan Gillgren, VD, Josab International AB, säger att ”ICW har under flera år varit en stor men passiv ägare, varför vi bara ser positivt på att denna aktiepost sprids ut på fler ägare”.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 december 2019.

Stockholm den 19 december 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                    

VD, Koncernchef                                                                 

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                    

E-mail: [email protected]

________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab (Beijing) Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *