Investerare pressar företag att nå 1,5°C-målet

| 29 september, 2021 | 0 kommentarer

Inför COP26 samarbetar globala finansinstitut med den ideella välgörenhetsorganisationen CDP för att pressa stora företag att ansluta sig till Science Based Targets initiative. Initiativet vill uppmana världens mest inflytelserika företag att fastställa mål för utsläppsminskningar, baserat på de globala målen för en uppvärmning under 1,5°C.

Tillsammans med finansinstitut världen över pressar organisationen CDP 1600 företag till att sätta upp mål för utsläppsminskningar genom Science Based Targets initiative (SBTi). Initiativet vill få företagen att sätta upp mätbara och vetenskapligt grundade klimatmål som sätter standarden för industrin. I Sverige är Atlas Copco, Epiroc, Hexagon, SAAB och Sandvik några av de företag som har blivit uppmanade att ansluta till initiativet. Från och med juli 2022 måste dessa företag sätta mål som är anpassade efter Parisavtalets 1,5°C-mål för att bli godkända.

Initiativet har undertecknats av 220 finansinstitut i 26 länder, vars sammanlagda tillgångar är värda 29 300 miljarder dollar, motsvarande mer än hela EU:s BNP. I gruppen ingår 15 svenska investerare och långivare, däribland Nordea Asset Management, SEB Investment Management, Swedbank Robur, Alecta och Svenska Handelsbanken.

Nordea Life & Pension ser klimatförändringen som det största hotet mot vår planet, ekosystem och samhällen, och som en viktig fråga för långsiktiga investerare. Klimatåtgärder måste vara brådskande, omedelbara och effektfulla för att begränsa den globala uppvärmningen. Vi anser att en viktig förutsättning för att uppnå detta är att eftersträva vetenskapligt baserade mål, och genom att ansluta oss till CDP:s unika kampanj vill vi bidra till en ökning av företag som antar mål i linje med Parisavtalet, säger Peter Sandahl, hållbarhetschef på Nordea Life & Pension.

Förra årets CDP-kampanj bidrog till att antalet företag som anslöt sig till SBTi ökade kraftigt. 154 företag, med utsläpp som ungefär motsvarar Tysklands totala årliga utsläpp och ett marknadsvärde på 5,2 biljoner dollar, har anslutit sig sedan samma tid förra året. Det motsvarar 8,1 procent av de företag som var målgrupp för denna kampanj förra året.

Kampanjen visar också att de europeiska finansinstituten spelar en viktig roll för företagens engagemang i klimatfrågor. 75 procent av alla investerare och långivare som undertecknat brevet är baserade i Europa (inklusive Storbritannien), med 79 procent av de totala tillgångarna. Kapitalförvaltare och pensionsfonder är de som stöder kampanjen mest och utgör nästan 9 av 10 organisationer.

– 2021 har varit ett år då globala finansinstitut har åtagit sig att i stor skala uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Men dessa mål är omöjliga att uppnå utan att de företag som de lånar ut till och investerar i har robusta vetenskapligt baserade mål som driver på en snabb koldioxidminskning i hela värdekedjan i linje med en maximal global uppvärmning på 1,5 °C. Så enkelt är det, och när så många investerare och långivare kollektivt säger samma sak måste företagen agera, annars riskerar de att få se sina kapitalkostnader öka. Att inte ha vetenskapligt baserade mål är ett tecken på att de misslyckas med att hantera klimatrisken. Inför COP26 måste vi se större ambitioner från de företag som står för huvuddelen av de globala utsläppen om vi ska kunna uppnå en ekonomi med nettonollutsläpp och mildra de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna, som hittills har varit alltför synliga under 2021, säger Laurent Babikian, Joint Global Director Capital Markets på CDP.

Globalt sett är över 1 775 företag redan med i SBTi, varav över 550 har godkända mål i linje med 1,5°C-målet. Analyser har visat att företag med ett sådant mål har minskat utsläppen med 6,4 procent per år – långt över den linjära minskningstakt på 4,2 procent som krävs för att uppfylla Parisavtalets 1,5°C-mål. 

Under de senaste två decennierna har CDP skapat ett system som har resulterat i ett oöverträffat engagemang i miljöfrågor världen över hos både investerare och företag. Denna kampanj kombinerar CDP:s resultat och expertis med investerarnas auktoritet för att uppmärksamma och föra minskningen av koldioxidutsläpp vidare.

PRESSFÖRFRÅGNINGAR

ANTECKNINGAR TILL REDAKTÖREN

  • Brevet om åtagandet finns på nätet här.
  • En lista över stödjande investerare finns här.

Metodiken för att definiera företag med stor inverkan finns här.

OM CDP  
CDP är en global ideell organisation som driver världens system för miljöredovisning för företag, städer, stater och regioner. CDP grundades år 2000 och arbetar med mer än 590 investerare med tillgångar på över 110 biljoner dollar. CDP har varit pionjär när det gäller att använda kapitalmarknader och företagsupphandlingar för att motivera företag att redovisa sin miljöpåverkan och minska utsläppen av växthusgaser, skydda vattenresurser och skogar. Över 10 000 organisationer runt om i världen lämnade ut uppgifter via CDP under 2020, däribland mer än 9 600 företag, värda mer än 50 % av det globala börsvärdet, och mer än 940 städer, stater och regioner, som representerar en sammanlagd befolkning på mer än 2,6 miljarder människor. CDP, som är helt TCFD-anpassat, innehar världens största miljödatabas, och CDP-poängen används i stor utsträckning för att styra investerings- och upphandlingsbeslut mot en koldioxidfri, hållbar och motståndskraftig ekonomi. CDP är en av grundarna av initiativet Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda och initiativet Net Zero Asset Managers. Besök cdp.net eller följ oss @CDP för att få veta mer.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *