Inziles VD avgår på egen begäran

| 30 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Inziles VD Daniel Wedberg har meddelat att han avgår och kommer att lämna bolaget.

 – Inzile har gått in i en ny fas för att internationalisera bolaget och kommer därmed behöva en VD med en annan kompetens och erfarenhet, säger Ragnar Åhgren, huvudägare och styrelseordförande i Inzile. Vi ska utveckla nya typer av fordon med ett betydligt större mjukvaru- och tjänsteinnehåll för att möta de nya behoven på den globala marknaden. Framtidens kunder kommer vilja köpa fordon som en tjänst – Electric Vehicles as a Service – och vi kommer att bygga tjänster kring uppkopplade bilar med hjälp av AI. Det ställer krav på ett annat ledarskap och en förståelse för denna typ av affärer, tillägger Ragnar Åhgren.

Inzile kommer omgående påbörja processen med att rekrytera en ny VD. Vid behov kommer Inziles kommersiella chef Klas Åhgren gå in som tillförordnad VD tills en ny VD är på plats.

På begäran av en majoritet av Inziles aktieägare, och med stöd av ordföranden Ragnar Åhgren, fortsätter bolaget att processen med att kalla till en extra bolagsstämma för att välja nya styrelseledamöter och fatta beslut om förvärv av 80% av aktierna i QEV Tech Holdings. Givet att Inziles bolagsstämma röstar ja till förslaget om förvärvet kommer bolaget att förnya sin riktning och ledning för att ta sin nya globala väg till att bli ett ledande företag inom elmobilitetslösningar för specialfordon, produktionen av så kallade eFashion-hyperbilar samt design och kommersialisering av elfordon för segmentet hotel & resorts.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, Styrelseordförande i Inzile, [email protected], +46 73 356 89 89

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 Augusti 2021, kl. 23.45 CET.

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att bidra till hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor, +46 8 528 00 399, [email protected].

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *