ISR fördjupar samarbetet med Iconovo för utveckling av nasalt covid-19-vaccin

| 12 juli, 2021 | 0 kommentarer

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), som utvecklar vaccin mot Covid-19, tillkännagav i dag att de har tecknat ett tilläggsavtal med Iconovo AB (publ), för att även utveckla en nasal applikation av vaccinet. Iconovo AB utvecklar inhalatorer för applicering av läkemedel till lunga och näsa där deras engångsinhalator, ICOone, lämpar sig väl för engångsbruk. Avtalet förstärker och accelererar ISRs vaccinprogram för en global marknad.

ISR har i djurmodeller visat att bolagets vaccin skyddar mot SARS-CoV-2 vid såväl nasal applikation som via inhalation. Bolaget utvecklar nu parallellt två beredningsformer, en för inhalation och en för nasal applikation. Med inhalation/intranasal applikation når vaccinet direkt till inträdesporten för viruset och därmed skapas ett lokalt immunförsvar i första linjen. Vaccinet formuleras nu även för nasal applikation, där vi nyttjar Iconovo ABs nya ICOone nasal plattform för att accelerera utvecklingen och få en snabbare väg genom studierna. Bolaget ser att det finns ett stort värde att vi har två beredningsformer som var för sig kan leda till registrering av vaccin.

”Vi har valt att ta fram två beredningsformer för att utvärdera vilken administrationsväg som ger optimalt immunsvar och bäst skydd mot infektionen. Administration av vaccin via luftvägarna är hittills relativt nytt och kunskap behövs för att fastställa bästa rutt för aktivering av immunförsvaret. Genom att bredda samarbetet med Iconovo AB investerar vi i kunskap och tid för att så snabbt som möjligt kliniskt kunna tillhandahålla ett enkelt vaccin för länder där kylkedjor inte finns säkrade”, säger Ola Winqvist, VD, ISR.

Beredningsformerna av vaccinet med rekombinant spike protein och adjuvans tas fram i pulverform som tål transport, förvaring och administration utan behov av nålar och sprutor. Enligt WHO beräknas 11,6 miljarder doser behövas för global vaccinering för att stoppa spridningen av SARS-CoV-2, en beräkning som nu omvärderas där data tyder på att även en 3:e vaccinationsomgång kan behövas för fullgott skydd. Bolaget vänder sig primärt till utvecklingsländer för att där kunna tillhandahålla ett enkelt hanterbart vaccin. Planering av det kliniska prövningsprogrammet pågår nu.

Informationen är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-12 09:02 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på

+46 8 503 01 550

E-post: [email protected]

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Om Iconovo AB (publ)
Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som t ex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: [email protected]

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.