Connect with us

Marknadsnyheter

IT-konsultföretaget Kontract går ihop med finska Midagon – bygger ledande oberoende konsultbolag på nordiska värderingar

Published

on

Svenska Kontract och finska Midagon går samman från och med den 15:e november 2022. Midagon är precis som Kontract en oberoende partner som hjälper sina kunder att lyckas med transformationsprojekt inom affärsutveckling och IT. Med gemensamma nordiska värderingar siktar bolagen på att tillsammans bli ledande i Norden på att driva transformation inom IT och affärsutveckling.

IT-konsultföretaget Kontract, med säte i Örebro, är kända för att driva komplexa IT-förändringsprojekt och rankas återkommande i topp i listor över företag med IT-Sveriges nöjdaste kunder. Midagon har lång erfarenhet av förändringsledning och genomförande av stora och komplexa transformationsprojekt och är i dag en av de ledande leverantörerna av oberoende affärs- och IT-konsulttjänster i Finland. Tillsammans kommer det nya bolaget ha runt 170 anställda i Sverige och Finland.

– Tillsammans med Midagon ser vi att det finns en stark efterfrågan på marknaden av erfarna och oberoende konsulter, som driver och leder våra kunder framåt i deras utmanande transformationsprojekt. Vi ser styrkan i att båda organisationerna drivs av nordiska värderingar, där vi förespråkar en balans mellan arbete och fritid och där vi är ödmjuka och pragmatiska, säger Kristian Franzén, vd och medgrundare på Kontract.

Samgåendet innebär att företagen kombinerar och utökar sitt tjänsteutbud, sin kompetensbas och sin geografiska täckning. Tillsammans ska bolagen bygga det mest kundorienterade konsultföretaget och den bästa arbetsplatsen för erfarna konsulter.

– Det finns en stor efterfrågan från både våra och Kontracts kunder för oberoende konsulttjänster med objektivitet och medmänsklighet som utgångspunkt. Jag ser verkligen fram emot att påbörja den här resan tillsammans och ser det här som en fantastisk möjlighet för våra kunder och våra experter, säger Midagons vd, Ilkka Töyrylä.

Matchande förhållningssätt, kultur och värderingar
Kontract och Midagon är båda sprungna ur samma nordiska värderingar kring expertis, oberoende, medarbetarnas välmående och livskvalitet. De gemensamma grundvärderingarna har varit en förutsättning och en viktig faktor i samgåendet mellan de båda organisationerna.  

– Våra grundvärden som oberoende och att göra verklig skillnad för våra kunder har alltid varit väldigt viktiga för oss, men också att vara den arbetsplats där de bästa i branschen vill arbeta och växa tillsammans. När jag har lärt känna Midagon har jag blivit väldigt glad att se att de också delar precis samma grundvärderingar som vi. Det gör att jag är både nyfiken och förväntansfull inför att gå samman med dem, och helt trygg i att vi kommer kunna åstadkomma fantastiska saker tillsammans, säger Kristian Franzén, vd och medgrundare på Kontract.

Martin Ruist, presskontakt
Kontract AB 

Direkt 019-760 75 07
e-post: [email protected]


Kristian Franzén, vd

Kontract AB

Direkt 010-447 45 33
Växel 010-447 45 00
e-post: [email protected]

Webb: www.kontract.se

Kontract är helt oberoende IT-konsulter.

Vi hjälper uppdragsgivare att få maximal effekt av investeringar inom verksamhetsnära IT-tjänster och infrastruktur genom att erbjuda tjänster inom analys, kvalificerad rådgivning, upphandling och implementering. Kontract hjälper kunder som exempelvis Atlas Copco och Mölnlycke Health Care att uppnå IT-kostnadsreduktion och ökad verksamhetsnytta.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.