JM förvärvar fastighet genom joint venture för utveckling av totalt 2 500 bostäder i Lund

| 8 juli, 2022 | 0 kommentarer

JM har genom ett till hälften ägt joint venture-bolag med OBOS Nya Hem AB förvärvat en fastighet i Lund, som i en blivande detaljplan bedöms möjliggöra utveckling av totalt cirka 2 500 bostäder samt kommersiella lokaler. Förvärvet uppgår till totalt 725 mkr, med tillträde och erläggande av likvid under det tredje kvartalet 2022.

Förvärvet utgörs av fastigheten Lyckebacken 5 i Lund, som utgörs av kontors-, verksamhets- och lagerlokaler omfattande cirka 72 000 kvadratmeter uthyrbar yta. JMs hälftenägda andel av affären redovisas som förvärv av exploateringsfastighet inom affärssegment JM Bostad Riks under det tredje kvartalet 2022.

Fastigheten är belägen i direkt anslutning till Lunds nya Pågatågsstation Klostergården, som beräknas öppna under 2023. Vid lagakraftvunnen detaljplan bedöms fastigheten möjliggöra utveckling av 230 000 kvadratmeter bruttoarea bestående av totalt cirka 2 500 bostäder och kommersiella lokaler, med förväntad produktionsstart 2027.

– JM satsar nu på ett nytt stort utvecklingsområde i Lund. Den direkta närheten till den nya tågstationen, skolor och närservice samt Höjeådalens naturreservat innebär mycket fina möjligheter att utveckla en levande stadsdel med bostäder, kontor och service. Vi ser fram emot att tillsammans med OBOS och Lunds stad förverkliga den potential som finns i området, säger Lau Borch, regionchef JM Bostad Riks Syd.

För ytterligare information kontakta:
Lau Borch, regionchef JM Bostad Riks, region syd, 040-16 56 99
Katarina Rimmerfeldt, kommunikationschef, 073-432 61 20

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.