Jojka tecknar avtal med Stronger AB

| 22 februari, 2021 | 0 kommentarer

Stronger är ett ledande svenskt livsstilsvarumärke som erbjuder unika träningskläder för kvinnor. Bolaget finns över hela världen och säljer online till 120 länder. Genom detta partnerskap kommer Jojka hjälpa Stronger i sin ambitiösa internationella tillväxtplan.

Avtalet, som sträcker sig över 12 månader, med automatisk förlängning om det inte sägs upp, består av en fast årskostnad för plattformen, samt en rörlig del för skickade sms. Jojkas årsomsättning förväntas öka med i storleksordningen 8-10% mot föregående år.

Jojkas plattform kommer via integration med Strongers befintliga email plattform att skapa möjligheten att kombinera flera kanaler för effektiv kundkommunikation. Lösningen ger Stronger tillgång till mer avancerad funktionalitet samtidigt som ansvarig personal sparar upp till 75% av sin tid i arbetsmomenten genom de funktioner Jojka tillhandahåller.
 

“Vi är väldigt glada över att Stronger väljer att se fördelarna med Jojkas plattform. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete ”, säger Fredrik Dalebrant i en inledande kommentar.

“Vi valde Jojkas plattform för att kunna ta nästa steg i vår marknadsföringsstrategi, där en viktig del är att kombinera fler kanaler och minimera en stor del av dagens manuella processer. Vi ser mycket positivt på Jojkas flexibla och användarvänliga lösning som vårt team själva kunde koppla ihop utan att behöva starta ett stort IT integrationsprojekt. säger Strongers Head of Online Sales and Marketing, Marc Verschueren i en avslutande kommentar”.

Denna information är sådan som Jojka Communications AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-22 09:05 CET.

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

[email protected]

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *