Josab förlänger konvertibelt lån med Vimab Holding AB efter emission med nya villkor

| 5 juni, 2020 | 0 kommentarer

Josab Water Solution AB har efter förhandlingar med långivaren, Vimab Holding AB, förlängt ett konvertibellån, om 3,7 MSEK, som går ut 2020-06-30 med 12 månader till 2021-06-30.

Lånet var ursprungligen på 6 MSEK, men genom kvittning om 2,3 MSEK i emissionen beslutad 2020-06-03, kvarstår 3,7 MSEK, som förlängts.

Förlängning sker med 12 månader till sänkt ränta, 9% årligen, tidigare 13%, med kvartalsvis betalning, med en ny konverteringskurs om 2,00 kronor per aktie.

Vimab Holding AB är Josabs enskilt största aktieägare, och uttalat långsiktiga i sitt innehav.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2020.

Stockholm den 5 juni 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                    

VD                                                                 

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)70 7496009                                                                      

E-mail: [email protected]                                 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *