Karolinska lämnar stabsläge och övergår till normal drift

| 27 april, 2021 | 0 kommentarer

För att på bästa sätt möta behovet från sjukhusets alla patientgrupper har Karolinska Universitetssjukhuset övergått i dag, tisdagen den 27 april klockan 13.00, till normal drift.
Den 20 april lämnade sjukhuset det förstärkningsläge som gällt sedan den 26 mars och övergick till stabsläge. Nu tas nästa steg när Karolinska går till normal drift.

– Under stabsläget har vi kunnat följa och observera att våra processer och planer fungerar, samtidigt som covid-19 situationen har varit stabil. För att nu på bästa sätt klara sjukhusets totala uppdrag så går vi över till normal drift. Därmed avslutas den centralstyrning och ökade administration som stabsläget innebär och verksamheterna kan mer självständigt lösa sina uppgifter och fortsätta se till att våra patienter får rätt vård i rätt tid, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinsk Universitetssjukhuset.

Sjukhuset har full beredskap att åter gå upp i stabs- eller förstärkningsläge om situationen skulle kräva det.

– Precis som under hela det senaste dryga året så följer vi data för covid-19 liksom hur mycket vård vi ger övriga patientgrupper. Karolinskas medarbetare har gjort stora insatser mot covid-19 men också med att hålla nere väntetider bland annat inom cancervården och när det gäller barnoperationer, säger Björn Zoëga.

Karolinska är det sjukhus i Sverige som hittills vårdat flest patienter med covid-19, totalt över 9 000 vårdtillfällen för patienter med covid-19. I dag den 27 april är antalet inneliggande patienter med covid-19, inklusive intensivvård, 146 stycken.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
[email protected]

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *