Karolinska Universitetssjukhuset del i europeisk studie om allvarlig antibiotikaresistens

| 16 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 16, 2017 12:30 CET

För att få bättre överblick och kunskap om resistenta bakteriers spridning har Folkhälsomyndigheten, Karolinska Universitetslaboratoriet och EUCAST Development Laboratory i Växjö fått uppdraget att leda ett nytt nätverk inom EU. Uppdraget har tilldelats av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och beräknas pågå i 3 år i ett första skede.

I det svenskledda nätverket ingår experter från 37 europeiska länder för att utveckla och harmonisera övervakningen av antibiotikaresistenta bakterier. Det görs med sekvensering, dvs en metod där bakteriens hela arvsmassa kartläggs.

– Med hjälp av sekvensering kan vi bedöma resistensmekanismer och genetiskt släktskap mellan bakterier och därigenom arbeta långsiktigt för att förebygga smittspridning av antibiotikaresistens i Europa, säger Christian Giske, överläkare bakteriologi vid Karolinska Universitetslaboratoriet, forskare vid Karolinska Institutet och ordförande i europeiska resistensbestämningsgruppen EUCAST.

Under 2019 kommer även den första europeiska studien av förekomst och spridning av karbapenem- och kolistinresistenta tarmbakterier i Europa att genomföras inom nätverket. Då dessa antibiotika ofta är det sista behandlingsalternativet vid allvarliga infektioner är spridning av resistens mot dessa ett hot mot modern sjukvård.

I varje deltagande land rekryteras ett antal sjukhus som samlar in antibiotikaresistenta bakterier enligt fastställda kriterier. Insamlade bakterierna studeras noggrant med en standardiserad metodik som tagits fram gemensamt inom nätverket.

– För att få jämförbara och högkvalitativa data som är meningsfyllda att basera beslut på måste vi standardisera metoderna för resistensbestämning som ett första steg, säger Christian Giske.

Med hjälp av övervakningen blir det också möjligt att göra riskanalyser, rikta åtgärder dit de har mest effekt och påverka policybeslut för att förhindra ytterligare spridning.

Kim Sjölund

Presschef

072-598 13 88                                  

[email protected]

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *