Karolinska Universitetssjukhuset har genomfört över 1 200 extra operationer i en unik satsning

| 7 januari, 2022 | 0 kommentarer

Uppskjutna operationer på grund av pandemin fick Karolinska Universitetssjukhuset att göra en extra satsning med mål att genomföra 1 000 extra operationer utöver ordinarie plan. När satsningen nu summeras har hela 1 237 extra patienter opererats under perioden augusti-december.

– De operationer som utförts har framförallt varit canceroperationer, men även andra typer av operationer som vi inte har kunnat prioritera under pandemin. Till exempel patienter som har behov av att genomgå korrigerande ingrepp i samband med förlossningsskada, ortopediska patienter eller plastikkirurgiska patienter där det inte är fara för livet men där det ändå finns ett lidande, säger Caroline Hällsjö Sander, verksamhetschef på PMI, som samordnar satsningen.

Verksamheter över hela sjukhuset har bidragit för att genomföra operationerna på kvällar och helger. Planeringen har innefattat ett tätt samarbete mellan PMI, vårdavdelningar, koordinatorer, operatörer, transportörer och flera andra nyckelfunktioner, exempelvis patologi och sterilteknik.

Utöver samarbetet och de olika insatser som gjorts över hela sjukhuset är en framgångsfaktor att Karolinskas gemensamma resurser har nyttjats mer effektivt. Ett exempel är att säkerställa att det finns en vårdplats ledig när full bemanning finns på operationssalen, så att salarna alltid utnyttjas när det går.

– Ett annat exempel på effektivisering är att vi har börjat med att göra icke-akuta ingrepp på en akutsal redan på morgonen, säger Caroline Hällsjö Sander.
Efter den lyckade satsningen har kollegor i andra delar av landet och i andra regioner har börjat höra av sig till Karolinska Universitetssjukhuset för att ta del av framgångskonceptet.

– Det är roligt att satsningen uppmärksammas. Jag ser det som att vi hela tiden jobbar med ständiga förbättringar. Många tror att vi hela tiden planerar allting perfekt men det finns alltid delar att skruva på, så att vi hela tiden utvecklas och förbättrar för våra patienter och oss själva. Detta har väckt intresse inom sjukvården i andra delar av landet, säger Caroline Hällsjö Sander.

– – –

För ytterligare information kontakta: Caroline Hällsjö Sander, verksamhetschef på PMI Karolinska Universitetssjukhuset, 070-259 29 34 eller [email protected]

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-517 740 10

[email protected]

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.