Kemikalieinspektionen kontrollerar bekämpningsmedel tillsammans med kommuner i Jönköpings län

| 4 februari, 2021 | 0 kommentarer

Kemikalieinspektionen har inlett ett nationellt tillsynsprojekt tillsammans med ett hundratal kommuner i hela landet, inklusive i Jönköpings län, för att kontrollera om kraven för biocidprodukter och växtskyddsmedel följs. För att få sälja dessa medel i Sverige krävs det att produkterna har ett godkännande och att man informerar om hur produkterna ska användas.

– Det är viktigt att företagen följer reglerna så att växtskyddsmedel och biocidprodukter distribueras och hanteras på ett säkert sätt som inte skapar risker för hälsa och miljö, säger Jenny Karlsson, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Syftet med projektet är att verka för en enhetlig och effektiv tillsyn där företagen uppnår en hög regelefterlevnad. Inspektörer från kommunerna kommer att göra inspektioner hos återförsäljare som säljer biocidprodukter (kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer) och växtskyddsmedel med stöd av vägledningsmaterial som Kemikalieinspektionen tar fram. Kemikalieinspektionen kommer senare att kontrollera primärleverantörer av bekämpningsmedel genom tips från kommunernas tillsyn.

Ett annat viktigt syfte med projektet är att förebygga att bekämpningsmedel orsakar skada på hälsan och miljön. Bekämpningsmedel som biocidprodukter och växtskyddsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel i sig själva också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Under året kommer inspektörerna bland annat att kontrollera:

  • att produkterna som säljs har ett godkännande
  • att produkternas märkning är korrekt
  • att försäljningsstället informerar om hur produkterna ska användas vid försäljning till privatpersoner

Kontrollerna kommer bland annat att omfatta växtskyddsmedel, träskyddsmedel, råttmedel, myggmedel, och båtbottenfärger.

Inspektionerna kommer att anpassas med anledning av rådande omständigheter med covid-19. Det kan exempelvis handla om när i tiden och på vilket sätt som inspektionerna genomförs.

 

Kommunerna i Jönköpings län som planerar att delta i projektet

De kommuner och kommunalförbund som anmält att de kommer att medverka i projektet med kontroller av bekämpningsmedel är:

  • Aneby
  • Eksjö
  • Habo/Mullsjö
  • Jönköping
  • Nässjö
  • Vetlanda

Läs mer om reglerna för bekämpningsmedel

För mer information, kontakta gärna:

Eva Rackow, inspektör, 08-519 41 146

Jenny Karlsson, inspektör, 08-519 41 296

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, [email protected]

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. www.kemikalieinspektionen.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *