Connect with us

Marknadsnyheter

Kindred Group plc – Ej reviderad resultat-uppdatering för det fjärde kvartalet 2022 inklusive indikativ guidning av engångskaraktär för 2023

Published

on

 • Sportkalendern påverkades av fotbolls-vm 2022 vilket innebar att cirka 25 procent färre matcher i de högsta ligorna spelades jämfört med fjärde kvartalet 2021. I motsats till förväntningarna uppvägde omsättningen från fotbolls-vm inte påverkan från färre matcher i övrigt. I kombination med en lägre sportboksmarginal än det långsiktiga snittet samt enstaka händelser isolerade till kvartalet hade detta en negativ påverkan på kvartalets resultat där totala intäkter uppgick till cirka 305 miljoner GBP
 • Ökad hållbarhetsfokus på vissa marknader, främst Belgien, påverkade intäkterna negativt. Kindred genomförde en rad åtgärder i sitt erbjudande i Norge vilket också har påverkat intäkterna
 • Lägre intäkter än förväntat i kombination med en historiskt låg bruttomarginal samt betydande investeringar i marknadsföring påverkade lönsamheten negativt under det fjärde kvartalet vilket resulterade i en förväntad underliggande EBITDA på cirka 39 miljoner GBP. Exklusive Nordamerika var det underliggande EBITDA cirka 54 miljoner GBP
 • Omedelbara åtgärder kommer att vidtas som ett resultat av den svaga utvecklingen för att stärka lönsamheten på kort och medellång sikt
 • Kindred har beslutat att kommunicera en indikativ guidning av engångskaraktär för räkenskapsåret 2023. Kindred uppskattar en underliggande EBITDA för helåret på minst 200 miljoner GBP förutsatt en sportsboksmarginal i linje med det långsiktiga snittet
   

Kindred Group plc (Kindred) har levererat en stabil tillväxt med totala intäkter på cirka 305 miljoner GBP (Kv4 2021: 244,9 miljoner GBP). De totala intäkterna ökade med 24 procent (23 procent i konstant valuta) och med 3 procent exklusive Nederländerna (2 procent i konstant valuta) jämfört med samma period förra året. Under kvartalet uppmättes 1,83 miljoner aktiva kunder tack vare investeringar i marknadsföring inför och under fotbolls-vm. Detta är det näst högsta antalet aktiva kunder i koncernens historia och en ökning med 25 procent jämfört med fjärde kvartalet förra året.

Intäkterna uppnådde dock inte förväntningarna på grund av följande faktorer:

 • Trots en god kundaktivitet under fotbolls-vm så lyckades inte turneringen väga upp bortfallet av matcher från de större ligorna under kvartalet jämfört med samma period 2021 (cirka 200 färre matcher i de högsta ligorna jämfört med kv4 förra året).
 • Sportboksmarginalen efter fria vad uppgick till 8,9 procent vilket är lägre än det långsiktiga snittet
 • Den sedan tidigare kommunicerade utbetalningen på 5,3 miljoner GBP till följd av Houston Astros vinst i World Series den 5 november 2022 resulterade i ett negativt intäktsbidrag på 4,4 miljoner GBP. Bortsett från det levererade Nordamerika en stabil underliggande tillväxt under kvartalet
 • Nederländerna, Frankrike och Sverige hade en fortsatt stark utveckling under kvartalet, medan regulatoriska förändringar och fortsatta hållbarhetsåtgärder i vissa marknader, främst Belgien, påverkade intäkterna negativt. I Norge har Kindred genomfört en rad förändringar i sitt erbjudande vilket även de påverkade intäkterna

Underliggande EBITDA för det fjärde kvartalet 2022 förväntas bli cirka 39 miljoner GBP (Kv4 2021: 27,6 miljoner GBP), negativt påverkat av intäkter som var svagare än förväntat, en historiskt låg bruttomarginal samt betydande investeringar i marknadsföring (marknadsföringskostnader exklusive affiliates uppgick till cirka 67 miljoner GBP). Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet var cirka 53,9 procent och påverkades negativt av Houston Astros vinst i World Series, vilket innebar en EBITDA-förlust på 3,9 miljoner GBP, samt en ofördelaktig marknadsmix där en större andel av intäkterna kom från marknader med lägre marginal. Exklusive Nordamerika uppnådde det underliggande EBITDA cirka 54 miljoner GBP.

Trots att den svagare utvecklingen än förväntat under fjärde kvartalet till stor del kan åläggas ett fåtal händelser av engångskaraktär beskrivna ovan, samt utmaningarna i Belgien och Norge, vidtas åtgärder för att ytterligare förbättra lönsamheten på kort och medellång sikt. Dessa inkluderar men är inte begränsade till:

 • Minska förlusterna i Nordamerika genom att reducera investeringar i marknadsföring innan Kindreds egna plattform har lanserats
 • Omprioritera investeringar i projekt för att frigöra kapacitet till strategiska initiativ och minska kortsiktiga kostnader
 • Ytterligare optimera koncernens driftskostnader för att minska kostnadstillväxten samt förbättra skalbarheten

Koncernledningen anser inte att resultatet för det fjärde kvartalet 2022 är indikativt för den sanna intjäningsförmågan i verksamheten och har därför beslutat att kommunicera en indikativ guidning av engångskaraktär för räkenskapsåret 2023. Kindred uppskattar en underliggande EBITDA för helåret på minst 200 miljoner GBP förutsatt en sportboksmarginal i linje med det långsiktiga snitter. Detta inkluderar åtgärderna ovan för att ytterligare förbättra lönsamheten.

Baserat på ovanstående har koncernledningen fortsatt full tillförsikt i utsikterna för koncernen och de finansiella mål som kommunicerades under kapitalmarknadsdagen den 14 september 2022.

Kindred Groups vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommer att hålla en telefonkonferens på engelska den 13 januari 2023 kl 09:00 CET. Om du önskar medverka vänligen klicka på länken nedan för webbcast eller registrera dig till telekonfernsen via länken nedan. Efter registreringen till telekonfernsen kommer du att få ett telefonnummer samt en konferens-id för access till konferensen. Du kan ställa frågor verbalt via webbcasten eller telefonkonferensen.

Registrera för webbcasten här

Registrera för telekonferensen här

Delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2022 publiceras den 8 februari 2023 kl 07:30 CET. Den efterföljande presentationen och frågestunden kommer att finnas tillgänglig via webcast kl 10:00 CET på samma dag.

Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-12 21:00 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, 
[email protected], +46 723 877 438

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Bellpal Holding AB:s David Ziemsky medverkar i en VD-intervju

Published

on

By

David Ziemsky, VD för Bellpal Holding AB, medverkar i en VD-intervju med Diaz Agency Group, publicerad idag, söndag 29/1 2023.

Video-intervjun kan nås via följande länk:

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=NMCedJggzSE)

I avsnittet diskuteras bland annat kommersialiseringen av Bellpals mjukvara. Därtill potentialen och innebörden av det nyligen tecknade samarbetsavtalet med Motorola. David Ziemsky beskriver också Bellpals kortsiktiga och långsiktiga övergripande mål.       

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Josafat Mendes lämnar AIK Fotboll

Published

on

By

AIK Fotboll är överens med den portugisiska klubben SC Braga om en omgående transfer av backen Josafat ”Joe” Mendes. Mendes debuterade 2022 för AIK:s A-lag och det blev sammanlagt 35 tävlingsmatcher, två mål och tre målgivande passningar för honom under debutsäsongen i AIK-tröjan.

– Det känns speciellt att lämna AIK med tanke på att jag har kommit från akademin. Så det är lite blandade känslor med tanke på att jag har fått leva min dröm då jag sedan jag var liten har haft som mål att representera AIK. Men när denna klubb visade ett så stort intresse för mig så vill jag ta chansen. Jag vill tacka alla i klubben, ledare, spelare och supportrar som stöttade mig hela 2022. Jag är tacksam att AIK har trott så mycket på mig och vill avslutningsvis tacka alla inblandade, säger Josafat Mendes.

AIK Fotboll AB har infört en klassificering av spelartransfers baserat på nettoresultatet av fasta ersättningar, exklusive eventuella villkorade framtida rörliga ersättningar, enligt nedanstående skala:

Klass         Från (kSEK) Till (kSEK)
I                          0         2 500
II                  2 500         5 000
III                 5 000       10 000
IV               10 000       20 000
V                20 000       40 000
VI               40 000       70 000

Transfern av Josafat Mendes till SC Braga hamnar i klass IV. Beloppen i skalan avser resultateffekt netto av en spelarförsäljning i enlighet med Uefas definition av resultatmåttet ”Player Trading”, d v s spelförsäljning med avdrag för agentarvoden och andra försäljningskostnader samt avskrivning på spelare.

För en längre faktapresentation av Josafat Mendes, se det bifogade materialet i detta pressmeddelande.

– Joe har haft en snabb utveckling i år och även fått göra landslagsdebut. Intresset har varit stort runt Joe och vi är glada för hans skull att vi kunde finna en lösning som alla parter är nöjda med. Som med alla spelare som lämnar AIK för äventyret nere i Europa så önskar vi ett stort lycka till och hoppas få se dem tillbaka i AIK-tröjan igen, säger Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef.

Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2023, kl 11:00 (CET).

För mer information, kontakta:
Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef (herr)
Mobil: 070 – 843 18 91
E-post: [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

De vann årets P3 Guld!

Published

on

By

Ikväll 27 januari 2023 återvände P3 Guld-galan till Partille arena utanför Göteborg för att inför storpublik prisa 2022 års bästa musik. Galan sändes i radio och tv och går även att se och höra i efterhand på SVT Play och i Sveriges Radio Play. Victor Leksell blev återigen musikfestens mest hyllade med två vinster – Guldmicken och Årets låt för Din låt som han gjort tillsammans med Einár. Sammanlagt delades sex priser ut under kvällen. Robyn vann den nya priskategorin P3 Ikon, Årets artist/grupp tilldelades Hooja, Miriam Bryant vann nya priset Årets album för PS jag hatar dig och artisten Gerd vann Framtidens artist.

Victor Leksell, tvåfaldig vinnare. Foto: Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

Det nya priset P3 Ikon tilldelas en person som har ikonisk status i svenskt musikliv och som med sin musik inspirerar andra artister.

– Tack, vilken ära att få ett så fint pris! Jag har ju hållit på i typ trettio år, och därför känns det här kanske rimligt. Jag är jätteglad för att jag fortfarande skapar och är en del av världens konstnärliga samtal. Vi är många som håller på, jag är en av dem, och om jag har inspirerat någon så är det absolut den största komplimangen. För det är ju det jag själv alltid vill vara, inspirerad. Tack så mycket, säger Robyn, vinnare av P3 Ikon, i en tackfilm på galan.

Årets gala leddes av P3-profilen och musikexperten Tina Mehrafzoon. På scen uppträdde Zara Larsson som premiärspelade den nya låten Can’t tame her. Vinnarna av Årets artist/grupp Hooja tog med sig älg och eld från Norrbotten upp på scen, Cleo åkte bil till hiten Tjejerna, tjejerna, tjejerna och Viagra Boys skapade härligt rock-kaos med multipla upplagor av sångaren Sebastian Murphy. Deportees & Sarah Klang, Loam & Estraden och Olivia Lobato bjöd på stämningsfulla nummer innan Thomas Stenström avslutade galan med låtarna Väntar på en solig dag och hiten Sista sommaren.

Kvällens prisutdelare var Icona Pop, Zara Larsson, Veronica Maggio och Årets album-vinnaren Miriam Bryant. Även skådespelarna Adam Kais och Mustafa Al-Mashhadani samt komikertrion Örjan, Bosse och Mange delade ut priser.

Pressbilder:

Bilder på vinnarna:
https://portal.bildbank.se/p/sverigesradio-p3guld/album-52246
Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

Bilder på uppträdande artister:
https://portal.bildbank.se/sv/portal/sverigesradio-p3guld/album-52247
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Bilder från röda mattan:
https://portal.bildbank.se/sv/portal/sverigesradio-p3guld/album-52248
Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

Vinnarna av P3 Guld 2023 är följande:
Guldmicken: Victor Leksell
Framtidens artist: Gerd
Årets artist/grupp: Hooja

Årets album: PS jag hatar dig – Miriam Bryant
Årets låt: Din låt – Victor Leksell & Einár
P3 Ikon: Robyn

Vinnaren av P3 Ikon är framtagen av P3 Gulds jurygrupp. I de övriga fem kategorierna är det P3-publiken som röstat fram vinnarna på egen hand.

P3 Guld 2023 går att lyssna på igen i appen Sveriges Radio Play och se på SVT Play.

Mer info finns att läsa på hemsidan sverigesradio.se/p3guld och på instagramkontot p3sverigesradio.

Presskontakter till vinnarna:
Victor Leksell: [email protected]
Gerd: [email protected]
Hooja: [email protected]
Miriam Bryant: [email protected] 
Robyn:
[email protected]

För vidare information om P3 Guld 2023, vänligen kontakta:
Molly Brunner, pressansvarig /ILES PR
[email protected]
0702 70 70 64

Jonas Westman, redaktionschef för musiken i P3 och P4 och ordförande i P3 Guld-juryn
[email protected]
070-854 88 52

Sveriges Radios presswebb:sverigesradio.se/press

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.