Klaria Delårsrapport Q1 2022

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Klaria Delårsrapport Q1 2022

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet 2022

– Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0 MSEK)

– FoU kostnader för perioden uppgick till 17,1 MSEK (11,4 MSEK)

– Resultat efter skatt uppgick till -20,3 MSEK (16,7 MSEK)

– Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,37 SEK (0,32 SEK)

– Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19,8 MSEK (17,1 MSEK)

– Likvida medel på balansdagen uppgick till 23,0 MSEK (48,2 MSEK)

– Eget kapital per 31 mars uppgick till 72,1 MSEK (126,3 MSEK)

– Med stöd av emissionsbemyndigandet från bolagsstämman den 18 mars 2021, beslutade styrelsen om en riktad nyemission av 5 750 000 aktier, till en teckningskurs om 4 SEK per aktie, motsvarande en bruttolikvid om 23 MSEK före emissionskostnader.

– Klaria Pharmaceuticals tecknar avtal med FluiMed GmbH för att utveckla Sirolimus Alginatfilm som motverkar avstötning av transplanterade organ

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
([email protected], 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.