Klimatförändringar har fått arter att röra sig mot norra Finland

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

Genom analys av övervakningsdata har ett forskarlag studerat hur de senaste 40 årens klimatförändringar påverkat 1 500 djur- och växtarter i Finland. Det visade sig att stigande temperaturer och kortvarigare snötäcke under vintrarna har fått hundratals arter att anpassa sig till nya klimatförhållanden, varav vissa flyttat norrut.

Finland är känt för sitt omfattande övervakningsprogram för fåglar, däggdjur och växter. Tidigare har denna rika bank, som till viss del bygger på material insamlat av privatpersoner, förvaltats av flera olika organisationer. Men i en unik studie som sträcker sig 40 år tillbaka i tiden har ett internationellt forskarlag, där Lunds universitet ingår, samkört all data och fått fram ett avancerat pussel över arternas geografiska förflyttningar. Artikeln, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change, visar att de stigande temperaturerna mellan 1978 och 2017 fått många arter att röra sig mot nordligare platser.

Klimatförändringarna har påverkat hundratals arter. Däremot visar vår studie att få arter hittills dött ut eller försvunnit, säger Øystein Opedal, biologiforskare vid Lunds universitet.

En annan upptäckt är att de stigande temperaturerna, cirka två grader under mätperioden, slagit hårdare mot djuren i landets norra delar. I takt med att vintrarna blivit mildare har många arter sökt sig till ännu nordligare breddgrader för att hitta platser som överensstämmer med deras optimaltemperaturer.

 Lite förenklat kan man säga att mellersta Finland idag har temperaturer som landets södra delar hade för 40 år sedan, säger Øystein Opedal.

Klimatförändringarna är det största hotet mot ekosystemen och den biologiska mångfalden. Men bilden är inte entydig. Vissa arter har levt kvar på samma platser och anpassat sig medan andra flyttat.

Våra resultat visar dock att om vi inte tar klimatfrågan på allvar kommer temperaturförändringarna att leda till stora och oförutsägbara förändringar av ekosystemen, säger Øystein Opedal.

Förutom Lunds universitet har följande organisationer och lärosäten deltagit i arbetet: University of Helsinki, University of South Carolina, Finnish Environment Institute (SYKE), Natural Resources Institute Finland, University of Turku, Kainuu Centre for Economic Development, University of Jyväskylä, Norwegian University of Science and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, University of Zürich.

Studien publiceras i Nature Climate Change: Climate change reshuffles northern species within their niches”

För mer information, kontakta:

Øystein Opedal, biträdande universitetslektor

Biologiska institutionen

+4792233189

ø[email protected]

Presskontakt

[email protected]

046 222 71 86

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.