Klimators teknologi ska förbättra Trafikverkets friktionsdata

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer

Klimator ingår samarbete med Trafikverket och Luleå tekniska universitet för att kunna modellera vägfriktion vintertid på vägar med flera körfält. Projektet har ett ordervärde på 1,29 MSEK som löper under två och ett halvt år.

Mjukvarubolaget Klimator har tillsammans med Trafikverket och Luleå tekniska universitet utformat ett innovationsprojekt med syftet att möjliggöra referensmätningar av väglag och friktion på vägar med flera körfält. Projektet innefattar implementation av Klimators detektiva teknologi AHEAD som under projektets gång kommer att kombineras med friktionsinformation från Floating Car Data (FCD) för att förbättra förståelsen och tolkningen av FCD på vägar med flera körfält under vintertid.

Syftet med projektet är att adressera problemet med olika friktion i olika körfält över samma vägsträcka, vilket framför allt uppstår vintertid. Då skillnaden i friktionen kan vara stor över samma vägsträcka behöver modeller utvecklas för att möjliggöra att tolkningen av FCD visar detta. Detta är speciellt viktigt för att Trafikverket ska kunna följa upp vinterväghållning. Projektets fokus ligger därför i att utveckla en tillförlitlig tolkning av friktionsestimat för varje enskilt körfält.

 

Om AHEAD

AHEAD är en sensorteknologi som i realtid analyserar väglag och friktion framför ett fordon i rörelse. Teknologin är ett resultat av över tio års forskning och utveckling inom väglagsklassificering. AHEAD ger fordonssystem information om rådande väglag vilket ökar funktionalitet och användning av avancerade förarstödssystem och självkörande teknologi.

 

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market

 

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

 

 

Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-05 10:30 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.