Connect with us

Marknadsnyheter

Klinisk återkoppling från sjukhus i Indien

Published

on

Calmarks försäljningschef Magdalena Tharaldsen genomförde under november/december en tre veckor lång rundresa i Indien där hon först deltog på en delegationsresa med Swecare samt därefter fortsatte resan tillsammans med bolagets distributör r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd. Calmarks bilirubinometer demonstrerades hos hälsomyndigheter och på sjukhus. Här redovisas den kliniska återkoppling som samlades in.

Delegationsresan anordnades av Swecare, i samarbete med Socialdepartementet, Sveriges ambassad New Delhi, generalkonsulatet i Mumbai och Business Sweden och omfattade tre olika städer; Mumbai, Jodhpur och New Delhi. Calmark Neo-Bilirubin presenterades för hälsomyndigheter och sjukhus, allt från stora offentliga sjukhus till högteknologiska privata sjukhus.

 

Efter det officiella programmet fortsatte rundresan i Indien tillsammans med representanter från r2 Hemostasis Diagnostics. Totalt besöktes nio sjukhus i New Delhiområdet, bl a Safdarjung Hospital and Medical College, Rainbow Children Hospital, Army Hospital (Research & Referral) in Delhi och Post Graduate Institute of Child Health in Noida. I Agra anordnades ett kvällsevent den 10 december tillsammans med inflytelserika barnläkare för att diskutera nuvarande diagnostik för gulsot och presentera Calmark Neo.

 

Bilirubinmätning görs idag i Indien både via blodprov och hudscreening. Blodproven skickas ofta till laboratorium men det finns också inhemska lösningar för patientnära provtagning. Dessa kräver separering av plasman via centrifugering och upplevs vara av låg kvalitet. Även hudscreening anses inte fungera tillräckligt bra och det finns därför en viss skepsis mot PNA-lösningar. En framgångsfaktor för Calmark är därför att bevisa prestandan av Calmark´s PNA system.

 

Neo-Bilirubin emottogs positivt, särskilt det faktum att helblod används vilket innebär att blodet inte behöver centrifugeras. Att instrumentet är portabelt och enkelt att använda uppfattas som fördelar och att ingen kalibrering krävs är ett stort plus. Det avgörande för de indiska sjukhusen är att prestandan är på topp. En särskild presentation av den analytiska prestandan genomfördes därför via Teams. Analytisk prestanda betyder att ett PNA-instrumentet ska kunna mäta lika bra som referensmetoden, s.k. ”golden standard” och vara stabilt med så hög precision att CV[1] är mindre än 10%. Att Calmark Neo-Bilirubin har erhållit kvalificeringen ”NEST360 Qualified” är något som verkligen bygger förtroende i Indien.

 

Indiska sjukhus är ännu inte digitaliserade i så hög grad och önskemål om uppkopplingsmöjligheter framkom sällan på mötena.

 

”Jag är stolt över att meddela att detta samarbete mellan r2 Hemostasis Diagnostics och Calmark, som kombinerar Entreprenörskap med Calmarks kärlek till teknologi och design, kommer att göra oss till ledaren inom POC-diagnostik för nyfödda som mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot.” säger Shivani Agarwal, Director’s Operations på r2 Hemostasis Diagnostics. ”Innovation finns i Calmarks DNA och jag kan inte vänta på att se hur bolaget kommer att utvecklas och erbjuda alla relevanta tester för den första perioden av livet. Vi är hedrade över att vara en del av detta fina initiativ och ser fram emot att arbeta tillsammans med större synergieffekter.”

 

”Det har varit en fantastisk resa på alla sätt,” säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark avslutningsvis. ”Att få så bred feedback från slutanvändare har varit ovärderligt, både för oss och vår distributör. Det är viktigt att kunna göra en sån här första marknadsföringsresa tillsammans i ett tidigt stadie, nu kan vi skapa en skräddarsydd roll-out plan baserad på de behov som framförts av opinionsledare. Det ger oss en massa boost nu när registreringen snart är slutförd!”

 

[1] CV = Variationskoefficient (%): Standardavvikelsen dividerat med medelvärdet multiplicerat med 100. För Neo-Bilirubin är CV i intervallet 150-500 µmol/L (9-29 mg/dL) så liten som 5,2% jämfört med referensmetoden hos Karolinska Universitetssjukhusets laboratorium.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Camilla Arneving, tillförordnad VD
Tel: +46 (0)10 204 01 50
E-post: [email protected] 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rizzo Group meddelar byte av interim CFO

Published

on

By

STOCKHOLM 3 februari 2023 Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets interim CFO, Jonas Ohrzén, har sagt upp sig från sin anställning. Som hans efterträdare har Bolaget idag utsett Natalja Schneider till ny interim CFO. Natalja kommer senast från rollen som Head of Group Control på DHL Freight och har tidigare varit CFO på bland annat Nordic Morning Group. Rekryteringen av en permanent CFO pågår och är i sin slutfas.

Jonas Ohrzén kommer att fortsätta i sin nuvarande tjänst till den 6 februari 2023, Natalja Schneider tillträder tjänsten som interim CFO samma dag.

Jag vill tacka Jonas för hans tid och insats i Rizzo Group och önskar honom all lycka framtiden säger Jonas Stille, VD Rizzo Group.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jonas Stille, VD, tel: +46 (0) 70 721 03 07, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl.17:15 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
[email protected]

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 28/23 Information regarding Vultus AB’s LEI

Published

on

By

Report this content

Vultus AB’s (VULTS) LEI has been updated from a previous incorrect LEI. 

Correct LEI: 984500C635EA7EDB7420 

Stockholm February 3, 2023 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
[email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Almi Uppsala har beviljat Miris stöd för digitaliseringscheck om 250 000 kr

Published

on

By

Miris har beviljats stöd från Almi i form av en digitaliseringscheck om 250 000 kr. Stödet skall användas i samband med utveckling av det beräkningsverktyg som utvecklas tillsammans med Trients AB.

Stödet är finansierat av den europeiska regionala utvecklingsfonden och har beviljats av Almi Uppsala. Miris skall utveckla en digital lösning för överföring av data från Miris analysinstrument Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) och ett användargränssnitt för det nya beräkningsverktyget som planeras lanseras innan årsskiftet.

”Denna finansiering är mycket uppskattat och är ett viktigt bidrag till vår utveckling av hållbara produkter. Beräkningsverktyget kommer effektivisera arbetet hos våra kunder och öka säkerheten i användningen av analysresultatet från Miris HMA™. Med ett beräkningsverktyg stärker vi Miris produktportfölj och tar ytterligare ett steg mot att förbättra nutritionsvården av för tidigt födda barn” säger Camilla Sandberg, VD Miris.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-03 17:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
[email protected]

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.