Klinisk placebostudie styrker medicinsk evidens för Antinitus plåster som behandlingsmetod mot tinnitus

| 6 november, 2017 | 0 kommentarer

må, nov 06, 2017 15:00 CET

Resultaten från en nyligen genomförd klinisk placebostudie visar på signifikanta och statistiskt säkerställda positiva effekter av plåstret Antinitus för lindring av tinnitus. 

Som en del av Sensoris kliniska utvecklingsprogram har en större randomiserad och placebokontrollerad studie av Antinitus genomförts under 2016/2017 av läkare vid Sickla Öron-, Näs- och Halscenter i Stockholm samt på Citysjukhuset i Göteborg. Syftet har varit att jämföra den kliniska effekten av Antinitus med placebo.  82 patienter deltog i studien. Behandlingsperioden var tre veckor med en uppföljning fyra veckor efter slutförd behandling.

Resultatet för gruppen som behandlades med Antinitus var signifikant bättre än för placebogruppen. Skillnaden är statistiskt säkerställd. Studien slår också fast att Antinitus är en säker metod utan risk för allvarliga komplikationer eller biverkningar. Resultaten sammanställs nu och kommer att publiceras senare under 2017.

Den nya kliniska studien medför en ökad medicinsk evidens för Antinitus. Den stödjer även tidigare genomförda kliniska studier och visar på statistiskt säkerställd signifikans jämfört med placebo. Studien är en milstolpe för oss på Sensori och ett resultat av flera års stora satsningar inom forskning och klinisk utveckling. Vi ser nu fram emot att inom kort publicera resultaten från studien i sin helhet”, säger Torbjörn Kemper, VD för Sensori AB. 

Antinitus är en medicinteknisk produkt för lindring av tinnitus. Produkten är registrerad och godkänd på betydande marknader som Europa, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Hong Kong.

Studieresultatet öppnar upp för en rad kommersiella möjligheter för Antinitus, där nya distributions- och partneravtal internationellt är tydliga exempel. Efterfrågan på effektiva behandlingsformer är enorm. 10–15 procent av jordens befolkning lider av tinnitus och marknadspotentialen för vårt plåster är cirka 560 miljoner människor. Enkelheten i kombination med frånvaron av biverkningar och andra risker gör Antinitus mycket lämpad för OTC-marknaden”, säger Tommy Rönngren, grundare och styrelseordförande i Sensori AB.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, VD, +46 76 111 39 80, [email protected]

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, [email protected] 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 15.00 måndagen den 6 november 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *