Kommuniké från CybAero AB:s (publ) extra bolagsstämma, 14 november, 2017

| 14 november, 2017 | 0 kommentarer

ti, nov 14, 2017 14:00 CET

Stämman valde Anders Angelstig som ordförande vid stämman som i sin tur utsett Hanna Ericson till protokollförare.

Stämman beslutade att icke-aktieägare beviljades närvara vid stämman.

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

Stämman valde Henrik Lewander och Daniel Fröberg som justeringspersoner tillsammans med ordföranden.

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nedsättning av aktiekapitalet. Aktiekapitalet ska minskas med 3 088 742,50 SEK. Efter minskningen kommer aktiekapitalet uppgå till 21 621 197,50 SEK. Se Styrelsens beslut om nedsättning av aktiekapitalet.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om ändring av bolagsordningen. Punkt 4 i bolagsordningen ska erhålla följande nya lydelse: ”Aktiekapitalet ska vara lägst 21 000 000 SEK och högst 84 000 000 SEK.” Se Styrelsens beslut om ändring av bolagsordningen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om återkallande av bemyndigande. Se Styrelsens beslut om återkallande av bemyndigande.

Handlingar framlades enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier. Se styrelsens beslut om nyemission av aktier.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om ändring av bolagsordningen. Punkt 4 och 5 i bolagsordningen ska erhålla följande nya lydelser:

”§ 4. Aktiekapitalet ska vara lägst 45 500 000 kronor och högst 182 000 000 kronor.”

”§ 5. Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.”

Handlingar framlades enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner. Se styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om bemyndigande. Se styrelsens beslut om bemyndigande.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: [email protected]

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 45 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *