Kommuniké från extra bolagssstämma i Crown Energy

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Extra bolagstämma 2021 i Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) hölls idag den 17 december 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

  

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman har beslutat att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande

 

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, vara verksamt inom olje- och gasindustrin, fastighetsbranschen, utveckling av teknologi och applikationsportföljer inom miljö, livsmedel, hälsovård och sjukvård samt försäljning och licensiering av sådana system, investera i, utveckla och avyttra bolag inom ovanstående verksamheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

 

Denna information är sådan som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2021, kl. 15.00 CET.

 

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Yoav Ben-Eli, VD, Crown Energy AB

+46 76 312 97 93

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *