Connect with us

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 DECEMBER 2022 I ENORAMA PHARMA AB (publ)

Published

on

Fredagen den 23 december 2022 hölls extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama” eller ”Bolaget”). Vid stämman var 4 109 562 aktier representerade, utav 9 352 508 utgivna motsvarande ca 44 % av det totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om genomförande av riktad nyemission

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en riktad nyemission av högst 5 584 751 aktier till DS global Pte. Limited till en teckningskurs om 3 kronor per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 872 617,344538 kronor. Teckning ska ske genom betalning senast 1 vecka efter stämmans beslut.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har betydande ekonomiska svårigheter och en riktad nyemission är det enda till buds stående alternativet till att ansöka om konkurs. Genom emissionen kvittas tecknarens fordran mot aktier varför möjligheterna för Bolaget att attrahera nya investerare väsentligt förbättras. Den externa investeraren RD Global General Trading L.L.C. har dessutom ställt upp som krav för sitt deltagande i riktad nyemission att emissionen till DS Global Pte. Limited genomförs.

Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde vilket har fastställts genom flertalet förhandlingar på armlängds avstånd i samband med förhandlingarna avseende den riktade nyemission som genomfördes den 19 november 2022.

Beslut om genomförande av riktad nyemission

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren DS Global Pte. Limiteds förslag att genomföra en riktad nyemission av högst 5 584 751 aktier till Swede Unipharma AB till en teckningskurs om 3 kronor per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 872 617,344538 kronor. Teckning ska ske genom betalning senast 1 vecka efter stämmans beslut.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har betydande ekonomiska svårigheter och en riktad nyemission är det enda till buds stående alternativet till att ansöka om konkurs. Genom emissionen kvittas tecknarens fordran mot aktier varför möjligheterna för Bolaget att attrahera nya investerare väsentligt förbättras. Den externa investeraren RD Global General Trading L.L.C. har dessutom ställt upp som krav för sitt deltagande i riktad nyemission enligt att emissionen till Swede unipharma AB genomförs.

Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde vilket har fastställts genom flertalet förhandlingar på armlängds avstånd i samband med förhandlingarna avseende den riktade nyemission som genomfördes den 19 november 2022.

Beslut om genomförande av riktad nyemission

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en riktad nyemission av högst 4 000 000 aktier till RD Global General Trading L.L.C. till en teckningskurs om 3 kronor per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 625 000,000564 kronor. Teckning ska ske genom betalning senast 1 vecka efter stämmans beslut.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital. Styrelsen bedömer att det finns goda skäl att tro att en företrädesemission inte kommer kunna genomföras vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Styrelsen anser även att kostnaderna för genomförande av en företrädesemission istället för en riktad nyemission skulle vara betydliga och därmed inte vara fördelaktigare för Bolaget än en riktad nyemission vid denna tidpunkt. Då en stor del av emissionslikviden från den riktade nyemissionen genomförd den 19 november 2022 åtgått till betalning av Bolagets skulder och de riktade nyemissionerna till DS Global Pte. Limited och Swede Unipharma AB inte tillför Bolaget likvida medel är Bolagets likviditetsbehov stort och akut. Om Bolaget inte hade gått med på att föreslå att riktad nyemission skulle genomföras hade RD Global General Trading L.L.C inte heller åtagit sig att teckna aktier i den tidigare riktade nyemissionen den 19 november 2022 som då inte hade kunnat genomföras. Detta hade vidare inneburit en överhängande risk för att Bolaget inte skulle ha likviditet att fortsätta bedriva sin verksamhet, att Bolagets skuldsättningsgrad fortsatt hade varit hög, och att Bolaget troligtvis inte hade kunnat betala sina förfallna eller inom kort förfallande skulder.

Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde vilket har fastställts genom flertalet förhandlingar på armlängds avstånd.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen. Beslutet innebär att gränserna för aktiekapitalet kommer att vara lägst 4 031 500 kronor och högst 16 126 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier kommer vara lägst 25 800 000 och högst 103 200 000.

Beslut om att godkänna förlängning av låneavtal med närstående

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förlängning av låneavtal med närståendebolaget DS global Pte. Limited.

Låneavtalet utgör avtal med närstående part till Enorama Pharma med anledning av att styrelseledamoten Bengt Jönsson är VD i DS Global Pte. Limited. Låneavtalet är ingått i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med pågående produktions- och försäljningsarbete av ickemedicinska, tobaksfria nikotinprodukter.

Det återstående utestående lånebeloppet per den 23 december 2022 uppgår till 4 325 747 kronor. Parterna är överens om att lånet fortsatt kommer löpa med en årlig ränta om 9 %. Den totala räntan från den 23 december 2022 till förfallodagen den 28 februari 2025 uppgår till 850 098 kronor. Bolaget har pantsatt beviljade patent och patentansökningar såsom säkerhet för lånet.

DS Global Pte. Limited har inte deltagit i beslutet.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Den extra bolagsstämman bestämde att antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget ska vara fyra med anledning av Mats Perssons avgång från styrelsen.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: [email protected]
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
[email protected]

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 23 december 2022 kl. 18:00 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Bellpal Holding AB:s David Ziemsky medverkar i en VD-intervju

Published

on

By

David Ziemsky, VD för Bellpal Holding AB, medverkar i en VD-intervju med Diaz Agency Group, publicerad idag, söndag 29/1 2023.

Video-intervjun kan nås via följande länk:

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=NMCedJggzSE)

I avsnittet diskuteras bland annat kommersialiseringen av Bellpals mjukvara. Därtill potentialen och innebörden av det nyligen tecknade samarbetsavtalet med Motorola. David Ziemsky beskriver också Bellpals kortsiktiga och långsiktiga övergripande mål.       

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Josafat Mendes lämnar AIK Fotboll

Published

on

By

AIK Fotboll är överens med den portugisiska klubben SC Braga om en omgående transfer av backen Josafat ”Joe” Mendes. Mendes debuterade 2022 för AIK:s A-lag och det blev sammanlagt 35 tävlingsmatcher, två mål och tre målgivande passningar för honom under debutsäsongen i AIK-tröjan.

– Det känns speciellt att lämna AIK med tanke på att jag har kommit från akademin. Så det är lite blandade känslor med tanke på att jag har fått leva min dröm då jag sedan jag var liten har haft som mål att representera AIK. Men när denna klubb visade ett så stort intresse för mig så vill jag ta chansen. Jag vill tacka alla i klubben, ledare, spelare och supportrar som stöttade mig hela 2022. Jag är tacksam att AIK har trott så mycket på mig och vill avslutningsvis tacka alla inblandade, säger Josafat Mendes.

AIK Fotboll AB har infört en klassificering av spelartransfers baserat på nettoresultatet av fasta ersättningar, exklusive eventuella villkorade framtida rörliga ersättningar, enligt nedanstående skala:

Klass         Från (kSEK) Till (kSEK)
I                          0         2 500
II                  2 500         5 000
III                 5 000       10 000
IV               10 000       20 000
V                20 000       40 000
VI               40 000       70 000

Transfern av Josafat Mendes till SC Braga hamnar i klass IV. Beloppen i skalan avser resultateffekt netto av en spelarförsäljning i enlighet med Uefas definition av resultatmåttet ”Player Trading”, d v s spelförsäljning med avdrag för agentarvoden och andra försäljningskostnader samt avskrivning på spelare.

För en längre faktapresentation av Josafat Mendes, se det bifogade materialet i detta pressmeddelande.

– Joe har haft en snabb utveckling i år och även fått göra landslagsdebut. Intresset har varit stort runt Joe och vi är glada för hans skull att vi kunde finna en lösning som alla parter är nöjda med. Som med alla spelare som lämnar AIK för äventyret nere i Europa så önskar vi ett stort lycka till och hoppas få se dem tillbaka i AIK-tröjan igen, säger Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef.

Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2023, kl 11:00 (CET).

För mer information, kontakta:
Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef (herr)
Mobil: 070 – 843 18 91
E-post: [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

De vann årets P3 Guld!

Published

on

By

Ikväll 27 januari 2023 återvände P3 Guld-galan till Partille arena utanför Göteborg för att inför storpublik prisa 2022 års bästa musik. Galan sändes i radio och tv och går även att se och höra i efterhand på SVT Play och i Sveriges Radio Play. Victor Leksell blev återigen musikfestens mest hyllade med två vinster – Guldmicken och Årets låt för Din låt som han gjort tillsammans med Einár. Sammanlagt delades sex priser ut under kvällen. Robyn vann den nya priskategorin P3 Ikon, Årets artist/grupp tilldelades Hooja, Miriam Bryant vann nya priset Årets album för PS jag hatar dig och artisten Gerd vann Framtidens artist.

Victor Leksell, tvåfaldig vinnare. Foto: Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

Det nya priset P3 Ikon tilldelas en person som har ikonisk status i svenskt musikliv och som med sin musik inspirerar andra artister.

– Tack, vilken ära att få ett så fint pris! Jag har ju hållit på i typ trettio år, och därför känns det här kanske rimligt. Jag är jätteglad för att jag fortfarande skapar och är en del av världens konstnärliga samtal. Vi är många som håller på, jag är en av dem, och om jag har inspirerat någon så är det absolut den största komplimangen. För det är ju det jag själv alltid vill vara, inspirerad. Tack så mycket, säger Robyn, vinnare av P3 Ikon, i en tackfilm på galan.

Årets gala leddes av P3-profilen och musikexperten Tina Mehrafzoon. På scen uppträdde Zara Larsson som premiärspelade den nya låten Can’t tame her. Vinnarna av Årets artist/grupp Hooja tog med sig älg och eld från Norrbotten upp på scen, Cleo åkte bil till hiten Tjejerna, tjejerna, tjejerna och Viagra Boys skapade härligt rock-kaos med multipla upplagor av sångaren Sebastian Murphy. Deportees & Sarah Klang, Loam & Estraden och Olivia Lobato bjöd på stämningsfulla nummer innan Thomas Stenström avslutade galan med låtarna Väntar på en solig dag och hiten Sista sommaren.

Kvällens prisutdelare var Icona Pop, Zara Larsson, Veronica Maggio och Årets album-vinnaren Miriam Bryant. Även skådespelarna Adam Kais och Mustafa Al-Mashhadani samt komikertrion Örjan, Bosse och Mange delade ut priser.

Pressbilder:

Bilder på vinnarna:
https://portal.bildbank.se/p/sverigesradio-p3guld/album-52246
Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

Bilder på uppträdande artister:
https://portal.bildbank.se/sv/portal/sverigesradio-p3guld/album-52247
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Bilder från röda mattan:
https://portal.bildbank.se/sv/portal/sverigesradio-p3guld/album-52248
Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

Vinnarna av P3 Guld 2023 är följande:
Guldmicken: Victor Leksell
Framtidens artist: Gerd
Årets artist/grupp: Hooja

Årets album: PS jag hatar dig – Miriam Bryant
Årets låt: Din låt – Victor Leksell & Einár
P3 Ikon: Robyn

Vinnaren av P3 Ikon är framtagen av P3 Gulds jurygrupp. I de övriga fem kategorierna är det P3-publiken som röstat fram vinnarna på egen hand.

P3 Guld 2023 går att lyssna på igen i appen Sveriges Radio Play och se på SVT Play.

Mer info finns att läsa på hemsidan sverigesradio.se/p3guld och på instagramkontot p3sverigesradio.

Presskontakter till vinnarna:
Victor Leksell: [email protected]
Gerd: [email protected]
Hooja: [email protected]
Miriam Bryant: [email protected] 
Robyn:
[email protected]

För vidare information om P3 Guld 2023, vänligen kontakta:
Molly Brunner, pressansvarig /ILES PR
[email protected]
0702 70 70 64

Jonas Westman, redaktionschef för musiken i P3 och P4 och ordförande i P3 Guld-juryn
[email protected]
070-854 88 52

Sveriges Radios presswebb:sverigesradio.se/press

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.