Kommuniké från extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) den 19 juli 2021

| 19 juli, 2021 | 0 kommentarer

Endomines AB, pressmeddelande 19.7.2021 kl. 11:15 CEST

Extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) har hållits den 19 juli 2021.

Godkännande av fusionsplan mellan Endomines AB (publ) och Endomines Finland Oyj
Stämman beslutade att godkänna den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Endomines AB (publ) (”Bolaget”), som överlåtande bolag, och Endomines Finland Oyj (ett av Endomines AB (publ) helägt dotterbolag)) (”Endomines Finland”), som övertagande bolag, i enlighet med den fusionsplan som upprättats gemensamt av bolagen. Fusionsplanen undertecknades av styrelsen i vart och ett av bolagen den 3 juni 2021 och registrerades därefter hos, och kungjordes av, Bolagsverket och den finska Patent- och registerstyrelsen. Som en följd av fusionen kommer Endomines Finland att bli det nya moderbolaget i Endomines-koncernen. Därigenom kommer Endomines-koncernens säte att flyttas till Esbo, Finland.

Som anges i fusionsplanen ska aktieägarna i Bolaget som fusionsvederlag erhålla en (1) ny aktie i Endomines Finland för varje aktie som de äger i Bolaget. Fusionsvederlaget kommer att lämnas automatiskt, och inga åtgärder krävs av aktieägarna i Bolaget i förhållande till detta. Aktierna i Endomines Finland som lämnas som fusionsvederlag kommer att tas upp till handel på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm, med huvudnotering på Nasdaq Helsinki. I anslutning till detta kommer handeln i aktierna i Bolaget på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki att upphöra. När de sista villkoren för fusionen har uppfyllts, däribland att den finska Patent- och registerstyrelsen har registrerat fusionen i det finska handelsregistret, kommer rättsverkningarna av fusionen inträda och Endomines AB att upplösas. Denna tidpunkt förväntas infalla omkring den 1 oktober 2021.

Eftersom Euroclear Sweden nyligen beslutat att ta bort möjligheten att direktansluta utländska aktier, kommer aktieägare med VP-konton/depåer registrerade hos Euroclear Sverige sannolikt att erhålla depåbevis i Endomines Finland istället för aktier i samband med fusionen. Bolaget kommer att lämna mer information om den praktiska hanteringen av detta så snart som möjligt.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, ställföreträdande VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021 kl. 11:15 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.