Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ)

| 8 juni, 2021 | 0 kommentarer

STOCKHOLM, den 8 juni 2021: Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 8 juni 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls stämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Incitamentsprogram i dotterbolaget Emollivet AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna dotterbolaget Emollivet AB:s beslut att anta ett incitamentsprogram till ledningen i Emollivet AB i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 50 teckningsoptioner i Emollivet AB och var villkorat av godkännande av bolagsstämman i Bolaget. Varje teckningsoption inom ramen för incitamentsprogrammet ger rätt att teckna en ny aktie i Emollivet AB under tiden från och med den 1 januari 2026 till och med den 30 juni 2026.

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna Emollivet AB:s beslut att anta ett incitamentsprogram till styrelseledamöter i Emollivet AB i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 50 teckningsoptioner och var även det villkorat av godkännande av bolagsstämman i Bolaget. Varje teckningsoption inom ramen för incitamentsprogrammet ger rätt att teckna en ny aktie i Emollivet AB under tiden från och med den 1 januari 2026 till och med den 30 juni 2026.

Offentliggörande

Informationen lämnades genom VD:s försorg den 8 juni 2021, klockan 12.35 (CEST).

För ytterligare information vänligen kontakta

Ola Holmlund, VD
Telefon: 072 50 70 369
E-post:
[email protected]

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Telefon: 08-463 80 00
E-mail: [email protected]

Om Lipidor

Lipidor AB (publ) (www.lipidor.se) är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser. 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *