Kommuniké från extra bolagsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

| 5 juli, 2022 | 0 kommentarer

Idag, den 5 juli 2022, avhöll VibroSense Dynamics AB (publ) extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades följande beslut.

Byte av revisor
Stämman beslutade att entlediga revisionsbolaget MOORE Malmö AB som revisor för bolaget samt valde det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för bolaget intill slutet av nästkommande årsstämma.

Anledningen till revisorsbytet var att MOORE Malmö AB har överlåtit sin verksamhet till Grant Thornton Sweden AB och att ingen revisionsverksamhet därmed kommer att bedrivas i MOORE Malmö AB.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: [email protected] www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik- stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.