Kommuniké från Karessa Pharmas extra bolagsstämma den 18 december 2019

| 18 december, 2019 | 0 kommentarer

Extra bolagsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) (”Karessa”) hölls idag, den 18 december 2019, i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av fusionsplan

Vid dagens extra bolagsstämma i Karessa beslutades, med erforderlig majoritet, att godkänna den av styrelserna för Karessa och Klaria Pharma Holding AB (publ) (”Klaria”) antagna fusionsplanen daterad den 5 november 2019, enligt vilken fusionen sker genom absorption med Klaria som övertagande bolag och Karessa som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en aktie i Karessa berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 0,6032 nya aktier i Klaria. Fusionsplanen registrerades vid Bolagsverket den 14 november 2019 och kungjordes den 18 november 2019.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske under första kvartalet 2020, kommer Karessa att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Klaria. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 december 2019 kl. 13:45 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel: 08-768 22 33

E-post: [email protected]

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, [email protected], +46-8-528 00 399.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.