Komplettering av pressmeddelande: Nord Insuretech Group AB publicerar halvårsrapport för 2021

| 30 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Det pressmeddelande som skickades ut 2021-08-30 07:13:54 CEST kompletteras nedan med insiderinformation i rapporten. Till pressmeddelandet bifogas också rapporten.

Nord Insuretech Group AB:s halvårsrapport för 2021 har idag publicerats på bolagets webbplats. Rapporten  finns tillgänglig på  https://www.nordinsuretechgroup.se/sv/investerare/rapporter–presentationer.

Sammanfattning av perioden 1 januari – 30 juni

Belopp i TSEK om inget annat anges (motsvarande period föregående år inom parentes)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 482 (0).
  • Resultat före avskrivningar, räntor och skatt uppgick till -4 926 ( -7 914)
  • Avskrivningar -4 114 ( -405 951)
  • Rörelseresultat -9 040 (-413 865)
  • Resultat per aktie (SEK) -0,09 (-9,85)
  • Soliditet 58 % (17 %)

Proforma siffrorna för koncernen inkluderar Pronans (förvärvad 20 maj 2021) intäkter och kostnader för hela första halvåret.

  • Nettoomsättning 7 645 (0)
  • Resultat före avskrivningar, räntor och skatt -5 088 ( -7 914)

 

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den  2021-08-30 12:50 CEST .

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: [email protected]se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *