Kontrollstation om byggnaders energiprestanda vart tredje år

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer

Regeringen ger Boverket i uppdrag att i dialog med Energimyndigheten genomföra en kontrollstation i syfte att utvärdera att byggreglerna bidrar till teknikneutrala val av hållbara uppvärmningssystem och energieffektiva byggnader.

Enligt EU ska medlemsländerna beräkna kostnadsoptimala nivåer för krav på byggnaders energiprestanda och rapportera dessa till kommissionen vart femte år. Regeringen anser att dessa nationella utvärderingar ska göras med tätare intervaller än vad EU rekommenderar. En första kontrollstation bör därför genomföras 2022 och därefter vart tredje år.

Regeringen vill även att byggreglerna på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till teknikneutrala val av hållbara, uppvärmnings- och kylsystem, energieffektiva byggnader och en effektiv elanvändning som minskar effektutmaningen i energisystemet.  

– Energieffektivisering är ett väldigt viktigt redskap för att bemöta de höga elpriser som sannolikt kommer råda både på kort och på lång sikt. Det kan också bidra till minskad klimatpåverkan. Vi behöver därför med täta intervaller utreda att byggreglerna bidrar till energieffektiva byggnader med hållbara uppvärmningssystem, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att i dialog med Energimyndigheten genomföra en så kallad kontrollstation i syfte att utreda att byggreglerna bidrar till fossilfria uppvärmnings- och kylsystem, långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm och en effektiv elanvändning i uppvärmningen som beaktar effektutmaningen i energisystemet.

Boverket ska:

  • uppdatera och redovisa de data som behövs för att beräkna kostnadsoptimala nivåer för energiprestandakraven i Boverkets byggregler,
  • utreda och vid behov ändra viktningsfaktorerna för olika energibärare i Boverkets byggregler för att uppnå teknikneutralitet och kostnadsoptimala nivåer.

Boverket kan även inom ramen för kontrollstationen redogöra för behov av andra lämpliga åtgärder, styrmedel eller utvecklingsområden för att minska byggnaders effektbehov och därmed minska effektutmaningen i energisystemet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 mars 2023.

Rosaline Marbinah
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
[email protected]
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.