Connect with us

Marknadsnyheter

Korrigering: SensoDetect AB: SensoDetect AB avger delårsrapport perioden 2022-07-01 till 2022-09-30 Rättelsen avser borttagning av MAR etikett i PDF som kom med av misstag.

Published

on

Sammanfattning av delårsrapporten

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

✓ Nettoomsättningen uppgick till 5 (0) KSEK.

✓ Resultat efter finansiella poster var -1 802 (-1 301) KSEK.

✓ Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,02 kr (-0,02) SEK.

✓ Soliditeten** uppgick per den 30 september 2022 till 84 % (80 %).

* Periodens resultat dividerat med 100 698 545 aktier vilket är genomsnittligt antal aktier per 2022-09-30. Samma period föregående år dividerades resultatet med 85 138 871aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

➢ Klinik och kontor flyttad till nya lokaler i Malmö för nå ut till en större del av Öresundsregionen med över 2 miljoner invånare.

➢ Nya säljsamtal i Sydkorea resulterat i ny plan för lansering i sydkorea i slutet av 2023

Väsentliga händelser efter periodens utgång

➢ Förundersökningen mot SensoDetects Styrelseordförande Johan Möllerström är nedlagd.

➢ SensoDetects utvärderingssamarbete med klinik i södra Sverige väntas ge nya kontrakt.

➢ Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst ser SensoDetects metod som ett biologiskt komplement i en komplett neuropsykiatrisk utredning.Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

➢ Beviljat lån från ALMI företegaspartner om 500TSEK

VD kommenterar

SensoDetects framtid ser ljus ut och vårt mål, att göra SensoDetect till en naturlig del av den globala moderna psykiatrin, har tagit många viktiga steg. Under hösten inledde vi en kampanj för att nå ut till en större del av Öresundsregionen och dess två miljoner invånare. Kampanjens målsättning var att attrahera privata kunder och belysa våra tjänster för kliniker även från andra sidan bron med fokus på Stor-Köpenhamn men också hela Danmark. Kampanjen resulterade i fler privata kunder, en ökad kännedom om våra tjänster och förhandlingar med privata kliniker i Sverige. Vi förväntar oss att vi under Q4 ska nå konkreta resultat inte bara form av utvärdering av företagets tjänster för screening och validering av neuropsykiatriska utredningar för att ytterligare stärka SensoDetects metod, utan framför allt att det ska leda till nya utvärderingssamarbeten och kontrakt med privata kliniker innan årets slut. Vi har även under kvartalet märkt ett ökat intresse för vår metod samt ett ökat antal besök till vår nya klinik i Hyllie (Malmö), vilket är glädjande. Norden, med en uppskattad kundbas på 1,5 miljoner patienter endast för ADHD, är fortsatt en av våra tre högst prioriterade marknader.

I vår andra av topp tre prioriterade marknader; Kina, har arbetet med att bli godkända på den kinesiska marknaden intensifieras ytterligare tillsammans med vår kinesiska distributör Encheng. Målet är fortsatt att nå ett godkännande hos den kinesiska FDA-myndigheten NMPA vid slutet av 2022. Ett godkännande som är av stor vikt då det innebär att vi, enligt kontrakt, erhåller en garanterad månatlig intäkt redan år 1 på minst 400 000 svenska kronor vilket överträffar vår nuvarande kostnadsbas men även innebär starten av ett 15 års långt kontrakt med ett totalt lägsta värde på 126 miljoner svenska kronor. I Kina, med en uppskatta kundbas på 91 miljoner ADHD patienter, förhandlar vi vidare om möjligheten att massproducera våra enheter för att minska ledtider och kostnader ytterligare.

I MENA regionen (Mellanöstern och Nordafrika) fortsätter vi att bearbeta marknaden med ett nytt planerat besök till Saudi Arabien med avsikt att förhandla och signera avtal med flera kliniker. Vi tror på en god potential i regionen med Dubai som ett naturligt nästa steg efter att ha inlett samarbete med Saudi Arabien. Våra goda relationer med vår distributör ATH (Arabian Trade House) och det faktum att bara två av dessa länder i MENA regionen, Saudi Arabien och Dubai, har en uppskattad kundbas på närmare 3 miljoner ADHD patienter gör att denna marknad är vår tredje prioriterade marknad.

Även om vi under kvartalet konsoliderat våra krafter för att fokusera på ovan nämnda 3 marknader fortsätter vi arbete i Indien, Bolivia och övriga Europa med att titta på olika lanseringsalternativ.

I Q4 kommer vi intensifiera arbetet med våra distributörer och jobba ännu hårdare för att nå i mål med våra målsättningar. En viktig del i detta arbete är att den fortatta utvecklingen av vår klinik i Malmö. Här får vi direkt kontakt med patienterna, vilket inte bara ger oss tillfället att hjälpa utan även möjligheten att effektivisera klinikens processer och rutiner. Detta har resulterat i att vi nu påvisat att det går alldeles utmärkt att genomföra en komplett ADHD utredning med svar inom en 1 vecka (10 timmar effektiv tid), med ökad kvalité. En avsevärd kvalité och effektiviseringshöjning som vi nu kan erbjuda våra våra primära kunder, den offentliga vården och de privata klinikerna inom barn, ungdoms och vuxenpsykiatrin.

Efter många års forskning och utveckling pekar nu fler och fler saker i rätt riktning. Tekniken är klar, vår metod är lanserad och effektiviserad, den kommersiella fasen är nu i full gång och vi börjar ta position i marknaden. Snart är SensoDetect, en naturlig del av den moderna psykiatrin.

Malmö i november 2022

PA Hedin

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
[email protected]

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nu kommer Coop Mini till Gåvsta nordost om Uppsala

Published

on

By

Coop Butiker och Stormarknader öppnar idag sin tredje Coop Mini. Den första invigdes i Täby i september, den andra som del av Stora Coop Haninge (öppnar inom kort) och den tredje invigs idag i Gåvsta, 1,5 mil nordost om Uppsala.

I Gåvsta nordost om Uppsala har invånarna cirka 1,5 mil fågelvägen till närmaste livsmedelsbutik. Det vill Coop Butiker och Stormarknader ändra på och öppnar idag sitt tredje dygnet-runt-öppna och helt obemannade Coop Mini på platsen. Med hjälp av Coops mobilapp Scan & Pay låser kunden själv upp butiken, scannar sina varor, betalar och går ut. Butiken på cirka 30 kvadratmeter innehåller flera hundra torra, kylda och frysta varor och tycker man att något saknas, beställs det enkelt online på coop.se och hämtas i skåpet utanför butiken.

Varorna till Coop Mini och hämtaskåpet kommer från Stora Coop Boländerna i Uppsala, en av Coop Butiker och Stormarknaders e-handelsnav som även erbjuder hemleverans i Uppsala med omnejd.

– För den lokala marknadsplatsen och Uppsala kommun har Stora Coop Boländerna gjort det möjligt att förstärka vårt erbjudande och att vi når ut till kunder vi tidigare inte har haft möjlighet att nå ut till med enbart våra traditionella fysiska butiker. Stora Coop Boländerna blir mer än bara en fysisk butik, säger Samir Radjai, försäljningschef online på Coop Butiker & Stormarknader.

Konceptet med dygnet-runt-öppet och obemannat ökar inom Coop Butiker och Stormarknader. I Täby öppnade nyligen ett Coop Mini och i Haninge öppnar inom kort ytterligare ett Coop Mini vid sidan av den befintliga Stora Coop. På Coop Tystberga utanför Nyköping håller större delar av erbjudandet och butiken öppet även efter det att personalen har gått hem. Här låser kunden, på samma sätt som i Coop Mini, själv upp butiken, scannar sina varor, betalar och går ut med hjälp av mobilappen Scan & Pay.

– Med Coop Mini och digifysiska lösningar har vi möjlighet att som i Gåvsta nå ut till kunder och medlemmar i ett område som saknar en livsmedelsbutik, som ligger långt från närmaste butik eller där det inte är praktiskt möjlig att etablera en vanlig fysisk butik. Det är också en möjlighet för oss att testa en ny marknad innan beslut tas om en eventuell permanent etablering, säger Meta Persdotter, vd för Coop Butiker & Stormarknader och tillägger:

Vi ser ett ökande behov hos våra kunder att kunna handla livsmedel av hög kvalitet på tider och platser som passar olika livsstilar. Med dygnet-runt-öppna obemannade butiker och hybridbutiker kombinerat med vårt e-handelserbjudande där vi erbjuder stormarknadsutbud till stormarknadspriser, hoppas jag att kunderna upplever Coop som en framåtlutad partner och stöd i att få ihop livspusslet på bästa sätt.

För ytterligare information, kontakta:

Bernd Schmitz
PR & kommunikation
Coop Butiker & Stormarknader AB
076-116 80 99
[email protected]

Om Coop Butiker & Stormarknader
Coop Butiker & Stormarknader AB driver cirka 200 livsmedelsbutiker i Stockholms län, Uppsala, Södermanland och Östergötland, har cirka 5 300 medarbetare och omsätter cirka 13 miljarder kronor per år. Bolaget ingår i Konsumentföreningen Stockholm som med cirka 1,2 miljoner medlemmar är Sveriges största konsumentförening. Sveriges 28 konsumentföreningar äger tillsammans Coop i Sverige, som är en av Sveriges största dagligvarukedjor med fler än 800 butiker från Katterjokk i norr till Smygehamn i söder, har 3,7 miljoner medlemmar, över 22 000 medarbetare och omsätter cirka 43 miljarder kronor per år. För mer information se se.linkedin.com/company/coop-butiker-&-stormarknader-ab, www.coop.se och www.kfstockholm.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid Catenas riktade nyemission om cirka 1,6 miljarder SEK

Published

on

By

Catena AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1,6 miljarder miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Van Lanschot Kempen agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett internationell kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner och Johanna Flink i Stockholm samt Adam Farlow i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
[email protected]

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)www.bakermckenzie.com 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lättare för läkemedelsskadade att erhålla ersättning genom läkemedelsförsäkringen efter yttrande av Läkemedelsskadenämnden

Published

on

By

LO-TCO Rättsskydd AB företräder en medlem i Svenska Elektrikerförbundet om rätt till ersättning för en läkemedelsskada. Medlemmen har ådragit sig en allvarlig hjärnskada vid användande av läkemedel i form av opiater och bensodiazepiner.

I USA förekommer det sedan många år en stor överdödlighet vid användande av läkemedel innehållande opioider. Detta har utöver det personliga lidandet även inneburit ett stort antal rättsprocesser.

Alla som fått läkemedel av en aktör som är ansluten till läkemedelsförsäkringen och som anser sig ha ådragit sig en skada av läkemedlet, har rätt att göra en anmälan till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Om man är missnöjd med deras bedömning kan man begära prövning i Läkemedelsskadenämnden.

Läkemedelsskadenämnden behandlar ärenden som överklagas. Såväl den skadelidande som försäkringsgivaren kan lämna ärenden vidare till nämnden. Nämnden är rådgivande. Om försäkringsgivaren och den skadelidande inte blir överens kan talan väckas vid allmän domstol.

Läkemedelsförsäkringen har vid sin prövning av medlemmens rätt till ersättning funnit att det var användandet av läkemedel som orsakat medlemmens personskada, men att personskadan ändå inte utgör en läkemedelsskada. Anledningen till det är att Läkemedelsförsäkringen anser att medlemmen använt läkemedel på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt. Läkemedelsförsäkringen ansåg också att det var medlemmen som har bevisbördan för att han omfattas av försäkringen. Någon rätt till ersättning bedömdes därför inte föreligga.

LO-TCO Rättsskydds uppfattning är att Läkemedelsförsäkringen åberopat ett undantagsvillkor från rätten till ersättning som Läkemedelsförsäkringen har bevisbördan för och detta utan någon bevislättnad. Läkemedelsförsäkringen har inte kunnat styrka att undantagsvillkoret är tillämpligt och därför har medlemmen rätt till försäkringsersättning för den mycket allvarliga personskada han drabbats av.

På förbundets uppdrag överklagade LO-TCO Rättsskydd AB Läkemedelsförsäkringens beslut till Läkemedelsskadenämnden, som nu i ett rådgivande yttrande bedömt hur det aktuella försäkringsvillkoret ska förstås. 

Det aktuella försäkringsvillkoret är enligt Läkemedelsskadenämnden ett undantagsvillkor och Läkemedelsförsäkringen har enligt nämndens bedömning bevisbördan för att undantaget är tillämpligt och detta utan någon bevislättnad.

Svenska läkemedelsförsäkringen har efter nämndens yttrande meddelat att de accepterar att skadan är en läkemedelsskada. Ersättning regleras enligt 5 kapitlet skadeståndslagen. Detta innebär att medlemmen ska erhålla full ersättning för sin personskada beräknad på skadeståndsrättslig grund.

I och med att Läkemedelsförsäkringen har accepterat Läkemedelsskadenämndens bedömning, blir yttrandet vägledande. Det betyder att det bör bli väsentligt mycket lättare för personer som drabbats av läkemedelsskada att erhålla ersättning.

Ombud i målet har varit förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.