Kostnadsfria elektroniska handelsregisterutdrag har ökat efterfrågan på information

| 22 september, 2022 | 0 kommentarer

Efterfrågan på handelsregisteruppgifter om företag eller bostadsaktiebolag har ökat markant efter att det i början av augusti blev gratis att ladda ner elektroniska handelsregisterutdrag. Kunder har sedan början av augusti kunnat ladda ner elektroniska utdrag gratis via Patent- och registerstyrelsens (PRS) informationstjänst Virre. Kostnadsfria utdrag laddades ner cirka 150 000 gånger i augusti. Tidigare köpte kunderna cirka 80 000 utdrag per månad.

De kostnadsfria elektroniska handelsregisterutdragen innehåller företagsuppgifter som förts in i handelsregistret, såsom företagets namn, verksamhetsområde, hemort, kontaktinformation och ansvarspersoner.

Det går att ladda ner elektroniska handelsregisterutdrag till sin egen enhet genom att söka fram företagets uppgifter med hjälp av FO-nummer eller företagets namn på första sidan i tjänsten Virre på virre.fi.

Uppgifterna om verkliga förmånstagare och de utdrag som beställs separat är fortfarande avgiftsbelagda. PRS lämnar ut uppgifter om förmånstagare till dem som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen.

Det kostnadsfria utdraget grundar sig på ett EU-direktiv

Det kostnadsfria elektroniska handelsregisterutdraget grundar sig på EU:s digitaliseringsdirektiv. Enligt direktivet ska vissa uppgifter om aktiebolag vara kostnadsfria.

I Finland har detta genomförts i större utsträckning än vad EU-direktivet kräver: nu är handelsregisterutdragen för alla företagsformer kostnadsfria.

Största delen av verksamhetskostnaderna täcker PRS med avgifter som tas ut till exempel för handläggningen av anmälningar och ansökningar och för informationstjänsterna.

De kostnadsfria elektroniska utdragen orsakar ett intäktsbortfall för PRS. Det ersätts delvis ur statsbudgeten.

Vad är Virre?

I informationstjänsten Virre finns officiella registeruppgifter om företag, stiftelser och företagsinteckningar.

Via tjänsten kan du köpa bokslut, översatta utdrag eller organisationsregler (bolagsordningar, bolagsavtal eller stadgar) för företag.

Om du behöver tillgång till registeruppgifter flera gånger, kan du registrera dig i tjänsten eller bli avtalskund.

Gå till informationstjänsten Virre.

För mer information kontakta:

Kirsi Lahtinen
Chef för kundservice och informationstjänster
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5808

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.