Kungl. Örlogsmannasällskapets Tidskrift i Sjöväsendet nr 2/2021 nu nedladdningsbar via hemsidan

| 22 juli, 2021 | 0 kommentarer

Kungl. Örlogsmannasällskapet firar i år 250 år sedan instiftandet 1771. Under jubileumsåret genomförs ett jubileumsprogram med olika aktiviteter, bland annat med temanummer från akademiens vetenskapsgrenar i Tidskrift i Sjöväsendet. Nr 2/2021 är ett temanummer från vetenskapsgren II kring personal, utbildning och marinmedicin.

I temanumret finns att läsa artiklar från Mikael Brännvall, Jonas Hård af Segerstad, Per Nilsson och Tomas Martinsson kring olika aspekter av försvarsbeslutet och hur det påverkar personalförsörjning och utbildning. Hans Granlund redogör för återetableringen av ett amfibieregemente i Göteborg, Johan Linders beskriver i sitt inträdesanförande hur marinens sjukvård borde se ut för att möta kraven i alla konfliktnivåer, Christer Svensén utvecklar vetenskapen bakom det välkända fenomenet sjösjuka och Juhapekka Rautava skriver om finska sjöofficersutbildningen från förr till dagens.

Numret innehåller även inträdesanförande av marinchefen, konteramiral Ewa Skoog Haslum, artikel kring Åland 1944 av Kenneth Gustavsson, med mera.

Tillgång till personal med rätt kompetens är helt avgörande för marinens förmåga och möjlighet att tillväxa. Trebefälssystemet och de senaste årens utbildningsreformer ger en god grund för framtidens kompetensförsörjning men det finns behov av översyn och fortsatt utveckling inom flera centrala områden. Det är viktigt att frågorna kommer upp till diskussion och att det skapas utrymme för såväl kunskapsutbyte som nytänkande. Vi är därför glada att kunna presentera ett temanummer med artiklar som behandlar olika aspekter av personal, utbildning och marinmedicin, säger Mikael Brännvall, ledamot och företrädare för vetenskapsgren II.

– Det är inom vårt syfte och ändamål att fler ska kunna ta del av Tidskrift i Sjöväsendet. Därför ger vi nu alla möjligheten att ladda ned nr 2 via hemsidan. Jag önskar alla trevlig och givande läsning, säger, konteramiral (Ret) Anders Grenstad, ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Tidskrift i Sjöväsendet hade sin föregångare som utkom 1787, därefter fattades 1834 ett beslut om att skriften skulle ges ut löpande. Årgången 2021 är den 184:e i ordningen.

För ytterligare information:

Ladda ned Tidskrift i Sjöväsendet nr 2 / 2021 via: https://www.koms.se/tidskrift/arkiv/nr-2-2021/

För koordination och bilder: Mårten Granberg, ledamot, Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 070 7640100 eller E-post: [email protected]

Besök även: www.koms.se alt. följ oss på Twitter: @orlogsman 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.