Kvartalsredogörelse för period 1 juli

| 17 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 17, 2017 08:30 CET

Period januari – september 2017 i sammandrag

 • Intäkter under årets 9 månader uppgick till 380 kSEK (487 kSEK).
 • Resultat före skatt, -2 213 kSEK (- 2 365 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 2 700 kSEK (5 382 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 2 108 kSEK (4 955 kSEK) vid periodens slut.

Kvartal juli – september 2017 i sammandrag

 • Intäkter under tredje kvartalet uppgick till 15 kSEK (355 kSEK).
 • Resultat före skatt, -836 kSEK (- 234 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 2 700 kSEK (5 382kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 2 108 kSEK (4 955 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat för det tredje kvartalet före skatt uppgick till -836 kSEK (- 234 kSEK) eller -0,11 kr (- 0,03 kr) per aktie. Antal utestående aktie är 7 500 000 stycken (7 500 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 108 kSEK (4 955 kSEK). Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Clines gradientpatent erhöll under augusti månad godkännande av det europeiska patentverket EPO för de 30 länder som ingår i det europeiska patentsamarbetet.
 • Yytterligare orders på nanopartiklar inkom från kunder i Kina och Norden inom klinisk forskning.
 • Clines produkter används i forskning som publiceras i Nature
 • Cline har avtalat med Astra Bioventure Hub att dela cellodlingslab med den på Astra lokaliserade samarbetspartnern Liv Diagnostics för att kunna dels erbjuda kunder en möjlighet till anpassad forskning med hjälp av Clines ytteknologi, dels för Cline att utföra referenstester med den egna gradientteknologin.
 • Som ett led i ökad efterfrågan, och fokusering, på den nordiska marknaden har en ny säljare anställts. Detta är en erfaren person med 20 års erfarenhet från Life Science-marknaden som efter uppsägningstid startar i början av kvartal 2, 2018.
 • Samabetsprojekt, Liv Diagnostics, inom cancerdiagnostik har nyligen gått in i en kommersiell utvecklingsfas.

VD kommentar


Våra marknadsaktiviteter får fortsatt mycket fokus, senast genom en rekrytering av en erfaren toppsäljare för den nordiska marknaden. Nästa steg i denna fokuserade och strategiska satsning på försäljning kommer att bli en liknande rekrytering av en säljkraft placerad i centraleuropa. Vår målsättning är att ha en sådan på plats senast Q2, 2018. I den del av Centraleuropa vi fokuserar på finns ett antal större läkemedelsföretag med sina huvudkontor och forskningscentra (Novartis, Roche, Boehringer Ingelheim m. fl.). Därför kommer vi att fokusera våra marknadsansträngningar här och har som mål att senast under 2018 ha en direkt närvaro med egen personal.

Vi ökar kontinuerligt vår kundbas och kommer därför på sikt att öka vår försäljning. Även om vår omsättning fortfarande är relativt blygsam så innebär det för oss att vi förutom inkomster också börjar bygga upp de referenser som är så viktiga för att få ett genombrott i Life Science marknaden.
Det nya bolag, Liv Diagnostics AB, som utvecklar en helt ny diagnostisk metod för metastaserande cancer baserad på Clines gradientteknolgi har nu genomfört sin första finansieringsrunda vilken för Liv var mycket lyckad. Liv har nyligen flyttat till Astra BioVenture Hub för att komma närmare den miljö som passar deras verksamhet. På sikt kommer även Cline att kunna dra nytta av detta genom det samarbete vi har med Liv. Vi lägger mycket ansträngning på att hitta fler liknande projekt där Clines teknologi kan användas för att möjliggöra andra nya produkter för att på så sätt bygga både försäljning på kort sikt och möjlighet till framtida värde i form av licensavtal.”

Patrik Sundh,

Verkställande direktör

Kommande rapport

16 februari, 2018 Boklsutskommuniké

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor. 

Göteborg 17 november, 2017

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Ann-Christine Hvittfeldt, Styrelseordförande

Clas Bolander

Helena Herlogsson

Arne Ferstad

Patrik Sundh, VD

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B

413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 

E-post:
[email protected]
 

Hemsida:
www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa ”reservdelar” till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *