Lagercrantz delårsrapport 2022/23 Q1

| 19 juli, 2022 | 0 kommentarer

Första kvartalet (1 april – 30 juni 2022)

  • Nettoomsättningen ökade med 23% till 1 597 MSEK (1 301).
    • Organiskt ökade nettoomsättningen med 9%.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 25% till 265 MSEK (212), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16,6% (16,3).
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) ökade med 29% till 232 MSEK (180).
  • Resultat efter skatt ökade med 29% till 179 MSEK (139). Resultatet per aktie efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3,00 SEK (2,80 för räkenskapsåret 2021/22).
  • Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 28% (25) och soliditeten vid periodens utgång uppgick till 34% (36).
  • Under juni förvärvades PcP Corporation A/S i Danmark, som under de senaste tolv månaderna till och med maj 2022 hade en nettoomsättning om 423 MDKK med EBITA om cirka 57 MDKK.
  • Årsstämma hålls den 30 augusti 2022 kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 SEK (1,00) per aktie.

VD-kommentar

”Lagercrantz startar året starkt”

Lagercrantz första kvartal (april – juni) 2022 blev en riktigt bra inledning på räkenskapsåret 2022/23. Marknadsläget var fortsatt gott för de flesta av verksamheterna (9% organisk tillväxt) och vi levererade vårt högsta kvartalsresultat efter finansnetto någonsin med 232 MSEK, en ökning med 29% från ett redan starkt första kvartal föregående år. Vinsten per aktie ökade till 3,00 SEK på rullande 12 månader och avkastningen på eget kapital uppgick till starka 28%. Härtill förvärvade vi i juni månad PcP Corporation A/S i Danmark, vilket är koncernens största förvärv hittills, sammanfattar VD Jörgen Wigh.

För hela VD-kommentaren, vänligen se delårsrapporten.

Stockholm den 19 juli 2022

Lagercrantz Group AB (publ)

En telefonkonferens på engelska arrangeras den 19 juli klockan 10.00 CET.
Telefon: +46 8 619 7530. PIN: 332347#
Länk till presentation: 

https://www.lagercrantz.com/sv/rapporter-och-presentationer

Denna information är sådan som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022 kl. 07.45 CET.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70,
Peter Thysell, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70
,
eller hemsidan:
http://www.lagercrantz.com.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
​​​​​Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 65-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har ca 2 300 anställda och omsätter ca 5 800 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.