Lagercrantz förvärvar PcP Corporation A/S

| 30 juni, 2022 | 0 kommentarer

Lagercrantz Group har idag förvärvat 95% av aktierna i den danska koncernen PcP Corporation A/S, ett ledande produktbolag med innovativa, högkvalitativa och kundanpassade säkerhetslösningar.

PcP är en ledande nordeuropeisk tillverkare av innovativa, högkvalitativa och kundanpassade säkerhetslösningar baserade på gallerdurk, byggnadsställningar och handräcken. PcP tillverkar säkra och innovativa lösningar till en rad olika segment och användningsområden. Lösningarna används främst inom följande branscher:

  • Industrin – livsmedel, läkemedel, petrokemi, offshore och tillverkningsindustrin
  • Infrastruktur – järnväg, väg/broar och vattenverk
  • Energisektorn – kraftstationer och transformatorstationer

PCP:s huvudkontor ligger i Vildbjerg på Jylland i Danmark och bolaget agerar på 30 marknader och har helägda dotterbolag i Norge, Sverige, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Storbritannien. PcP grundades av Peder Christian Pedersen 1927 and bolaget har idag cirka 280 anställda. För mer information om bolaget, besök https://www.pcp-corp.com/se

PcP har en nettoomsättning på 423 MDKK med en EBITA marginal på 57 MDKK (13,6%) baserat på de senaste 12 månaderna till och med maj 2022. Avkastning på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA/rörelsekapitalet) var 63% för samma period. Förvärvet genomfördes till ett totalt rörelsevärde (enterprise value) om 350 MDKK, vilket motsvarar en värderingsmultipel på 6,1 gånger EBITA. PcP:s ledning har en handlingsplan att nå en uthållig EBITA-marginal på 15% inom två år.

John Nielsen, VD och koncernchef på PcP sedan 2006, kommer att fortsätta i sin nuvarande roll och behåller 5% ägande i bolaget.

”Vi mycket glada att få välkomna PcP till Lagercrantz. PcP kommer med sina innovativa säkerhetslösningar att ytterligare stärka divisionen TecSec. Vi ser en stor potential i PcP och vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med John Nielsen och hans erfarna team.”, säger Jörgen Wigh, VD och koncernchef för Lagercrantz Group.

”Jag ser verkligen fram emot att vara del av ett nytt kapitel i PcP:s långa historia tillsammans med en erfaren och långsiktig ägare som Lagercrantz.”, säger John Nielsen, VD och koncernchef för PcP.

PcP kommer att ingå i Lagercrantz division TecSec från och med juni. Förvärvet förväntas generera ett positivt tillskott till Lagercrantz Groups vinst per aktie på årsbasis, cirka 0,20 kr per aktie baserat på PcP:s resultat de senaste 12 månaderna.

Stockholm, 30 juni 2022

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information är sådan som Lagercrantz Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-30 kl 12:45.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef för Lagercrantz Group AB, +46 8 700 66 70,
Martin Sirvell, divisionschef TecSec, Lagercrantz Group, +46 8 700 66 70,
eller hemsidan: www.lagercrantz.com

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 65-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 2 000 anställda och omsätter ca 5 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.